Opravy plavebných komôr Gabčíkova môže stáť 100 mil. eur

Vodohospodárska výstavba, š. p. pripravuje rekonštrukciu ľavej a pravej plavebnej komory Vodného diela (VD) Gabčíkovo predbežne za 100 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (120 mil. eur vrátane dane).

17.09.2015 15:56
debata (1)

Investíciu plánovanú na päť rokov chce financovať z vlastných prostriedkov a prípadne s využitím peňazí Európskej únie. Štátny podnik už vyhlásil verejnú súťaž na stavebné práce. Ako vyplýva z tendra, uchádzači môžu predkladať ponuky do 28. októbra, rozhoduje najnižšia cena.

Podmienky pre medzinárodnú plavbu po Dunaji budú podľa podniku po rekonštrukcii plavebných komôr modernejšie. Opravy komôr budú pozostávať hlavne z výmeny horných aj dolných vrát oboch komôr, rekonštrukcie horných klapiek, vtokových a výtokových objektov. Počas opráv bude plavbu zabezpečovať vždy jedna komora. „Po 23 rokoch nepretržitej prevádzky, počas ktorej vodné dielo zabezpečovalo plavbu Dunajom cez najväčšie plavebné komory v strednej Európe, si ich stav vyžaduje dôslednú rekonštrukciu,“ informovala vo štvrtok hovorkyňa Vodohospodárskej výstavby Diana Migaľová Baschierová.

Zariadenie komôr je už technicky zastarané a komory sú momentálne na konci svojho životného cyklu. „Havária z roku 2014, kedy poškodenie horných vrát pravej plavebnej komory ochromilo plavbu po Dunaji na štyri dni, len potvrdila nutnosť opráv. Za roky prevádzky séria rôznych havárií spôsobených nezodpovednými lodnými kapitánmi značne preverila kondíciu komôr a bežné opravy už nepostačujú na zabezpečenie ich plnohodnotnej prevádzky,“ priblížila hovorkyňa Vodohospodárskej výstavby. Dve komory s rozmermi 275 krát 34 metrov slúžia ako výťah pre lode, ktoré na svojej ceste prekonávajú rozdiel hladín takmer 22 metrov. Jedna komora tak môže pohodlne preplaviť naraz šesť veľkých osobných lodí alebo deväť súprav nákladných lodí. Predstavuje to ročne približne 15-tisíc plavidiel, 285-tisíc osôb a viac ako 6 mil. ton nákladu.

Podnik odhaduje trvanie oprav komôr maximálne na štyri roky. „Počas tohto obdobia sa počíta aj s čiastočným obmedzením dopravy v Gabčíkove cez most ponad komory. Toto obmedzenie však nepresiahne tri mesiace za celé štyri roky,“ uviedla Migaľová Baschierová. Počas tohto obdobia bude podľa nej posilnená prevádzka kompy medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou, aby sa zabezpečilo čo najlepšie dopravné spojenie pre miestnych obyvateľov. „O týchto odstávkach bude verejnosť vždy včas vopred informovaná,“ dodala. Vodné dielo Gabčíkovo pozostáva z dvoch veľkých nezávislých technických objektov – plavebných komôr a vodnej elektrárne. Plavebné komory budú po rekonštrukcii pripravené slúžiť svojmu účelu minimálne ďalších 25 rokov.

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba so sídlom v Bratislave vznikol v januári 1989 rozhodnutím ministra lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR z decembra 1988. Existencia podniku siaha do roku 1953, kedy bolo založené Vodohospodárske a rozvojové stredisko na prípravu a výstavbu nosných investícii rozvoja vodného hospodárstva. Podnik spravuje Vodné dielo Gabčíkovo, zaoberá sa výrobou a dodávkami elektriny, dispečerským riadením vodohospodárskych a energetických činnosti, či prevádzkovaním vodných stavieb. Podnik má základné imanie 307,41 mil. eur a jeho zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Vodné dielo Gabčíkovo