Štát začne vykupovať pohľadávky Váhostavu v septembri

Štátna spoločnosť Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o. chce v septembri zverejniť prvú výzvu na odkupovanie pohľadávok pôvodných nezabezpečených veriteľov podnikov v reštrukturalizácii.

27.08.2015 07:39
debata (1)

„Výzvu zverejníme, ak budú splnené podmienky pre jej vyhlásenie a proces odkupovania bude dokonale pripravený,“ informoval v stredu konateľ Slovenskej reštrukturalizačnej Peter Miššík.

Určená suma na odkupovanie pohľadávok vo výške 20 mil. eur z osobitného odvodu vybraných bánk by podľa Miššíka mala postačovať. „Maximálna možná odplata jednému nezabezpečenému veriteľovi za postúpenie všetkých jeho zistených nezabezpečených pohľadávok je 200 000 eur, a to aj v prípade, že jeho pohľadávky v nominálnej hodnote vysoko prevyšujú túto maximálnu hranicu. Z uvedeného vyplýva, že prostriedky v kapitálovom fonde budú postačovať,“ uviedol Miššík. Slovenská reštrukturalizačná, ktorú zriadilo ministerstvo financií na základe rozhodnutia vlády, má pohľadávky nezabezpečených veriteľov odkupovať za 50 % ich hodnoty, ale najviac do spomínaných 200 tis. eur.

Minister financií Peter Kažimír po rokovaní vlády v stredu potvrdil, že výzva na odkupovanie pohľadávok bude zverejnená v prvých dňoch septembra. „Slovenská reštrukturalizačná je v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou a so Slovenskou konsolidačnou agentúrou pripravená spracovať reakcie verejnosti a následne aj vyplácať čiastky,“ povedal minister financií. Vláda v stredu schválila návrh na zabezpečenie postupov pri odkupovaní pohľadávok nezabezpečených veriteľov podnikov v reštruktura­lizácii.

Svoje pohľadávky budú môcť predať štátu rýchlejšie, ale v obmedzenom objeme, aj veritelia stavebnej spoločnosti Váhostav – SK, a.s. Spoločnosť by im totiž mala splatiť dlhy do výšky 50 % za desať rokov. Na zvyšnú polovicu pohľadávok by si veritelia mohli uplatniť nárok ako majetkové právo na 49 % akcií alebo vlastné zdroje firmy. „Odkupovanie pohľadávok je na báze dobrovoľnosti a nie povinnosti. Každý veriteľ, ktorý splní podmienky uvedené vo výzve, sa rozhodne sám, či podá žiadosť o odkúpenie alebo nie,“ pripomenul Miššík. Pohľadávky sa majú odkupovať od septembra do konca marca 2016.

Ministerstvo financií má uhradiť 20 mil. eur do osobitného kapitálového fondu Slovenskej reštrukturalizačnej do tridsiatich dní od jej vzniku (29. júla), teda do 28. augusta. „Spoločnosť bola založená na čas neurčitý s predpokladanou dobou existencie desať rokov,“ dodal konateľ. Firmu riadi a na základe zmluvy o výkone funkcie poberá odmenu, jej výšku neprezradil. Základné imanie firmy je 855 tis. eur.

„V spoločnosti pracuje jeden účtovník a jeden právnik, ktorý je zodpovedný aj za ochranu osobných údajov, a to na základe dohôd o pracovnej činnosti,“ uviedol Miššík. Náklady na chod spoločnosti budú zverejnené na stránke spoločnosti vo výročnej správe, objednávky a faktúry budú zverejnené priebežne na webovej stránke spoločnosti a zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Konateľ bude každoročne podávať majetkové priznanie, v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav