Vláda prichystala nové pravidlá pre stimuly

Maximálna výška investičnej štátnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenska sa bude stanovovať novým nariadením vlády.

26.08.2015 13:55
debata

Ministri totiž na svojom stredajšom rokovaní odsúhlasili nový návrh ministerstva hospodárstva, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita a výška investičnej pomoci. "Odstraňujeme obmedzenia maximálnej intenzity investičnej pomoci, ktoré nestanovujú právne predpisy Európskej únie v oblasti štátnej pomoci. Prispeje sa tak k zvýšeniu konkurencieschop­nosti Slovenskej republiky a k zatraktívneniu investičného prostredia,“ zdôvodnilo potrebu zmeny nariadenia vlády ministerstvo.

Na účely poskytnutia investičnej pomoci sa územie Slovenska rozdeľuje na tri regióny, a to Východné Slovensko, Stredné Slovensko a Západné Slovensko. Bratislavský kraj je vylúčený z poskytovania investičnej pomoci. Výška príspevku na jedno vytvorené pracovné miesto závisí od miery evidovanej nezamestnanosti. „Zároveň sa zavádza nová kategória okresov s výrazne nadpriemernou mierou evidovanej nezamestnanosti, v rámci ktorej je poskytovaný najvyšší príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta,“ dodal rezort hospodárstva.

Vo vládnom nariadení sa taktiež ustanovuje maximálna výška dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a maximálna výška úľavy na dani z príjmu. Tie sú vyjadrené ako percentuálny podiel z nákladov investičného zámeru. „Pri dotácii na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa vychádza z investičných nákladov, ktoré tvorí dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý musí spĺňať podmienky zákona o investičnej pomoci,“ spresnilo ministerstvo. Pri úľave na dani z príjmu sa bude vychádzať z celkových oprávnených nákladov investičného zámeru, vrátane mzdových nákladov.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #stimul