Štát založil firmu, ktorá vyplatí dlhy Váhostavu. Šéfom je exposlanec SDKÚ

Pohľadávky nezabezpečených veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a. s. (Váhostav) bude odkupovať štátna firma Slovenská reštrukturalizačná, s. r. o.

04.08.2015 11:04
debata (11)

Ministerstvo financií ju založilo v júli so základným imaním 855 tis. eur a tá bude mať vlastné zdroje v objeme 20 mil. eur z bankového odvodu. Konateľom firmy sa stal Peter Miššík, bývalý poslanec parlamentu za SDKÚ-DS. Slovenská reštrukturalizačná bude odkupovať pohľadávky pôvodných veriteľov za 50 % ich hodnoty, najviac však vo výške 200 tis. eur.

Ministerstvo financií uviedlo, že určilo Miššíka za konateľa na základe jeho odborných predpokladov. Od skončenia výkonu mandátu poslanca, od roku 2010, pracuje v riadiacich orgánoch Slovenskej konsolidačnej, a. s., ktorej akcionárom je ministerstvo financií.

„Slovenská reštrukturalizačná má jediný predmet činnosti – faktoring a forfaiting (prevádzkové financovanie podnikov),“ informovalo ministerstvo financií. Firma bude plniť najmä úlohy vyplývajúce z memoranda o riešení situácie Váhostavu a reštrukturalizácie podnikov z 22. apríla tohto roku, z novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a z príslušného nariadenia vlády. „Z vládneho nariadenia vyplýva, že spoločnosť bude plniť úlohy, ktoré sa netýkajú konkrétneho reštrukturali­začného konania,“ uviedol rezort financií. Ministerstvo financií ako zakladateľ splatí osobitný kapitálový vklad Slovenskej reštrukturalizačnej vo výške 20 mil. eur do tridsať dní od jej vzniku, a to z osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií. Spoločnosť bola založená 20. júla a v Obchodnom registri je zapísaná od 29. júla.

Odkupovanie pohľadávok sa uskutoční cez verejnú výzvu a malo by trvať do 31. marca budúceho roku. Slovenská reštrukturalizačná zverejní výzvu v blízkom čase a budú v nej uvedené kontaktné miesta na predkladanie žiadosti o odkúpenie pohľadávok, čím sa tento proces reálne začne. „Vyplatenie kúpnej ceny bude uskutočnené bezprostredne po podpísaní zmlúv o odplatnom postúpení pohľadávok,“ dodalo ministerstvo financií. Príslušné nariadenie vlády na vykonanie časti zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií nadobudlo účinnosť 1. augusta. Očakáva sa, že veritelia Váhostavu uprednostnia predaj svojich pohľadávok za polovičnú hodnotu štátnej eseročke a tá ich bude potom vymáhať od Váhostavu. Takto by sa k svojim peniazom mali dostať rýchlejšie, pravdepodobne do jedného mesiaca, ako keby čakali na postupné splácanie priamo od stavebnej firmy.

Váhostav má na základe reštrukturali­začného plánu od budúceho roku vyplatiť nezabezpečeným veriteľom počas piatich rokov 18,75 %, čiže 19,62 mil. eur z ich pôvodných pohľadávok v objeme 104,7 mil. eur. Sedem schránkových firiem má pohľadávky vo výške zhruba 39 mil. eur. Po ďalších piatich rokoch bude splatná ostávajúca časť pohľadávok do 50 %. Zvyšná polovica predstavuje majetkové právo veriteľov na príslušný podiel na 49 % akcií Váhostavu alebo na vlastné zdroje firmy. Váhostav má vyplatiť všetkým veriteľom, vrátane bánk, spolu 43,85 mil. eur. Celková schválená miera uspokojenia veriteľov je 32,3 % zo súhrnných pohľadávok 136 mil. eur.

11 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav #Slovenská reštrukturalizačná