Regulácia cien elektriny či plynu sa rušiť nebude

Aké vysoké môžu byť od roku 2017 ceny energií, alebo budú sa pri plyne určovať maximálne ceny? Odpovede na tieto otázky dá nový regulačný rámec, na ktorom pracuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Legislatívna podoba má byť známa počas júna. Aká konkrétne bude, zástupcovia úradu zatiaľ taja.

06.06.2015 15:00
debata

Dodávatelia elektriny hovoria o potrebe zrušiť cenovú reguláciu a požadujú tiež väčšiu transparentnosť. V prípade cien elektriny kritici vyčítajú napríklad aj vysoké regulačné poplatky.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa k novému regulačnému rámcu mali vyjadriť do konca marca všetky relevantné subjekty. Od dodávateľov, cez zamestnávateľské zväzy či Združenie miest a obcí Slovenska.

„Na prvom mieste by sme privítali zrušenie cenovej regulácie pre dodávateľov. Sme toho názoru, že na Slovensku už existuje dostatočné množstvo dodávateľov, vďaka ktorým by nemalo dôjsť ku skokovému nárastu cien,“ hovorí Jiří Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Energy.

Hoci šéf úradu pre reguláciu Jozef Holjenčík detailné plány zatiaľ prezradiť nechce, zrušenie regulácie nepripúšťa. „Reguláciu sme už raz zrušili pre malé podniky v roku 2012 a ceny potom vzrástli o dvadsať percent,“ konštatuje Jozef Holjenčík. „Regulácia musí byť. To je nezmysel. Nikto ju nechce zrušiť. Bolo by to aj proti záujmom Európskej únie,“ dodáva Holjenčík.

Pritom je to práve Európska komisia, ktorá úrad kritizovala za vysoké ceny elektrickej energie a najmä vysoké sieťové poplatky, ktoré podľa nej negatívne ovplyvňujú ceny energií a tak oslabujú konkurencieschop­nosť slovenských firiem. „Sieťové poplatky sú u nás pod priemerom krajín Európskej únie,“ reaguje Holjenčík.

V rámci sieťových poplatkov vidia priestor na úsporu aj viacerí analytici. Podľa štúdie vytvorenej pre Republikovú úniu zamestnávateľov v období od roku 2009 cena za tarifu za prevádzku systému v prípade priemyselných odberateľov narástla z 2,72 eura za tisíc kWh na aktuálnych 21,82 eura, čo predstavuje viac ako 8-násobné zdraženie. Takéto tarify pritom vo výslednej cene elektriny nezaplatia len veľkoodberatelia, ale aj domácnosti. Má za tým byť najmä solárny boom – dotácie a nárast výroby elektriny zo slnka.

Jednou zo zložiek, ktorú každý v cene elektriny zaplatí, je aj dotácia pre baníkov. Tá podľa šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka predstavuje asi šesť percent z celkovej sumy započítanej v tarife za prevádzku systému. Pätnásť percent má byť podpora výrobcov elektriny aj tepla. Veľká väčšina potom zostáva ako podpora pre obnoviteľné zdroje, najmä solárne elektrárne. Tu analytici vidia takisto priestor na úsporu.

„Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje len nový rámec. To, či bude, alebo nebude v rámci tarify za prevádzku systému aj dotácia pre baníkov, musí určiť vláda,“ vysvetľuje Holjenčík.

Medzi ďalšie návrhy patrí napríklad aj návrh SPP, podľa ktorého by nová regulačná politika vyváženým spôsobom mala zabezpečovať ochranu záujmov spotrebiteľov i regulovaných subjektov. „Takisto by však mala umožniť ďalšie investície do energetickej infraštruktúry, vytvárať predpoklady na stabilitu a bezpečnosť dodávok energií i kvalitu služieb a aby bola zároveň základom stabilného a predvídateľného regulačného rámca na Slovensku,“ opisuje hovorca SPP Michal Holeš.

Spoločnosti ČEZ napríklad prekáža pretrvávajúci rozdielny prístup k právam a povinnostiam jednotlivých dodávateľov. "Najmä pretrvávajúce zvýhodňovanie určitých dodávateľov pred inými pri aplikácii zákonných ustanovení, t. j. absencia dostatočných nástrojov a opatrení a dostatočne určitých pravidiel, ktoré by nielen formálne zrovnoprávňovali všetkých dodávateľov, " konštatuje Stanislav Kovalík, riaditeľ segmentu retail spoločnosti ČEZ.

Regulačný úrad sa momentálne námetmi zaoberá. „Úrad je tu na to, aby pripomienky zohľadnil. Po celonárodnej diskusii bude prijatý konsenzus,“ hovorí Holjenčík. Na jar budúceho roku má ísť dokument do regulačnej rady, ktorá má konečné slovo a kompetencie schváliť ju ako záväzný strategický dokument.

Denník Pravda oslovil aj Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení a Združenie miest a obcí, ktoré sa však k problematike nevyjadrili. Z európskych krajín je deregulácia na trhu s energiami napríklad v Luxembursku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #energie #plyn #elektrina #ÚRSO