Sudkyňa už má reštrukturalizačný plán Váhostavu

Zákonná sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Katarína Bartalská už má k dispozícii návrh reštrukturalizačného plánu stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a.s. (Váhostav).

12.05.2015 12:45
debata (1)

O potvrdení alebo zamietnutí plánu spoločnosti Juraja Širokého má rozhodnúť do 22. mája. Sudkyňa cez hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka v utorok potvrdila, že reštrukturalizačný plán Váhostavu bol na súd doručený 7. mája.

„Od podania návrhu začína plynúť procesná 15-dňová lehota na rozhodovanie súdu o potvrdení alebo zamietnutí reštrukturali­začného plánu,“ uviedla Bartalská. Rozhodnutie bude podľa sudkyne možné vydať po dôkladnom preštudovaní plánu reštrukturalizácie Váhostavu schváleného veriteľmi na schôdzi 30. apríla.

Súd preskúma plán ozdravenia, resp. oddlženia firmy z pohľadu dodržania zákonných podmienok procesu reštrukturalizácie, ako aj splnenia kritérií samotného plánu na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Ak by sa podozrenia na zákonom zakázané majetkové alebo personálne prepojenie predstaviteľov a veriteľov Váhostavu potvrdili, súd plán nepotvrdí. V takom prípade sa spoločnosť ešte bude môcť odvolať v lehote do pätnásť dní, pričom odvolací súd bude mať na rozhodnutie tridsať dní, alebo pôjde do konkurzu.

„Do vydania rozhodnutia vo veci sa súd nebude vyjadrovať k danému procesu z dôvodu rešpektovania procesných práv účastníkov konania,“ informovala Bartalská. Rozhodnutie súdu bude zverejnene v Obchodnom vestníku podľa ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii. „Až po jeho zverejnení sa súd môže vyjadrovať k jeho obsahu, opätovne však rešpektujúc práva účastníkov konania,“ dodala Bartalská. Sudkyňa nedávno požiadala Generálnu prokuratúru SR a reštrukturalizačnú správkyňu Váhostavu o súčinnosť. Nemá totiž zákonné možnosti na prešetrovanie podozrení na možné porušenie zákona pri procese reštrukturalizácie, napríklad v súvislosti s podozreniami na majetkové a personálne prepojenia.

Národná kriminálna agentúra vedie trestné stíhanie pre poškodzovanie veriteľa pri reštrukturalizácii Váhostavu a vyšetruje aj ďalšie možné trestné činy v tomto procese, resp. v hospodárení spoločnosti. Vypovedať na polícii boli bývalý generálny riaditeľ Váhostavu Ján Kato, predseda predstavenstva firmy Juraj Široký mladší i podpredseda predstavenstva Juraj Široký starší. Súčasný generálny riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík do roku 2011 zastupoval firmu Lomark, s. r. o., ktorá sa dostala do veriteľského výboru Váhostavu a jej vlastníkom je firma Oldbury Consultants Limited so sídlom v Londýne. Váhostavu poskytli peniaze viaceré schránkové firmy s neznámymi vlastníkmi. Moravčík nedávno povedal, že Juraj Široký starší vysvetlí financovanie spoločnosti, ten sa zatiaľ nevyjadril.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav