Ozdravenie Váhostavu môže prekaziť prepojenie s veriteľmi

Ak by sa potvrdili podozrenia na zákonom zakázané majetkové alebo personálne prepojenie predstaviteľov a veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a.s. (Váhostav), podľa súdu nebude možné schváliť jej reštrukturalizačný plán.

06.05.2015 13:50
debata (2)

Ten drvivá väčšina prítomných veriteľov firmy, vrátane nezabezpečených, podporila na schôdzi 30. apríla. V prípade, že by súd plán ozdravenia zamietol, Váhostav sa môže ešte odvolať, ale môže skončiť aj v konkurze.

Zákonná sudkyňa Okresného súdu Bratislava I Katarína Bartalská, ktorá rozhodne o reštruktura­lizačnom pláne Váhostavu, medzitým požiadala Generálnu prokuratúru SR a správkyňu o súčinnosť. „Sudca dohliadajúci na priebeh reštrukturalizácie nedisponuje zákonnými možnosťami na prešetrovanie podozrení na možné porušenie zákona pri procese reštrukturalizácie, napríklad v súvislosti s podozreniami na majetkové a personálne prepojenia,“ zdôvodnila sudkyňa Bartalská žiadosť o súčinnosť prokuratúry pre agentúru SITA cez hovorcu Krajského súdu v Bratislave Pavla Adamčiaka.

Sudkyňa uviedla, že prokuratúru a správkyňu požiadala o súčinnosť bezprostredne po tom, ako zadovážila predmetné informácie a podnety v zákonom určenej podobe. V agende má 120 konkurzných a reštrukturali­začných podaní, pre ktoré platia skrátené lehoty, a šesťsto obchodnoprávnych podaní. Návrhom reštrukturali­začného plánu Váhostavu zatiaľ nedisponovala. Správkyňa má plán doručiť súdu do desiatich dní od jeho schválenia veriteľmi (v tomto prípade do 10. mája) a súd rozhodne o potvrdení alebo zamietnutí plánu do pätnástich dní.

„Doručený návrh reštrukturali­začného plánu je predmetom skúmania súdu z pohľadu dodržania zákonných podmienok procesu reštrukturalizácie, ako aj splnenia kritérií samotného reštrukturali­začného plánu, ktoré definuje zákon,“ priblížila Bartalská. Ak súd plán zamietne, predkladateľ môže podať odvolanie v lehote do pätnásť dní, rozhodne o ňom v tridsaťdňovej lehote odvolací súd.

Návrh skupiny nezabezpečených veriteľov Váhostavu na vylúčenie správkyne pre jej možnú zaujatosť sudkyňa minulý týždeň neprijala. Nespĺňal totiž zákonné podmienky a preto nemohla rozhodnúť inak. „O podnete veriteľov môže príslušný súd rozhodovať len v intenciách zákona a o jeho dôvodoch nie je možné informovať pred jeho preukázateľným doručením dotknutým účastníkom,“ uviedla Bartalská.

Prípad reštrukturalizácie Váhostavu jej pridelil elektronický systém súdu náhodným výberom, podobne je to pri iných reštrukturali­záciách. Bartalská vylúčila, že by pri rozhodovaní o reštruktura­lizačnom pláne Váhostavu mohla byť ovplyvnená tým, že má podľa medializovaných informácií deti s riaditeľom Slovenskej informačnej služby Jánom Valkom. Nežijú totiž v spoločnej domácnosti a netvoria pár.

Národná kriminálna agentúra v súčasnosti vedie trestné stíhanie pre poškodzovanie veriteľa pri reštrukturalizácii Váhostavu a vyšetruje aj ďalšie možné trestné činy v tomto procese, resp. v hospodárení spoločnosti. Súčasný generálny riaditeľ Váhostavu Marián Moravčík do roku 2011 zastupoval firmu Lomark, s. r. o., ktorá sa dostala do veriteľského výboru Váhostavu a jej vlastníkom je firma Oldbury Consultants Limited so sídlom v Londýne. Váhostavu poskytli peniaze viaceré schránkové firmy s neznámymi vlastníkmi. Moravčík nedávno povedal, že podpredseda predstavenstva Váhostavu Juraj Široký starší vysvetlí financovanie spoločnosti.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav