Spory okolo Váhostavu odhalili problém stavebníctva

Aktuálne spory o hľadanie riešenia pre veriteľov stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a.s. odkryli dlhoročný problém stavebníctva. Ako v utorok informovala slovenská dcéra spoločnosti Coface, zaoberajúcej sa manažovaním pohľadávok, potrebné je čo najskôr prijať legislatívne opatrenia, ktoré by pochybnému správaniu firiem v sektore zabránili.

28.04.2015 15:06
debata (13)

„Vo verejnom sektore by mal byť stanovený presný rozpočet, respektíve cena za dielo, ktorá by bola referenčná, napríklad formou štátnych expertíz, a podozrivo nízke cenové ponuky by boli vyradené,“ tvrdí generálny riaditeľ Coface na Slovensku Juraj Janči. Všetci súťažiaci by zároveň boli povinní predkladať súbor činností, ktoré zabezpečujú vo vlastnej réžii a ktoré si riešia subdodávateľským spôsobom spolu s ich menným zoznamom. „Takto by mohol verejný investor určiť kľúčových subdodávateľov, ktorým by v prípade neplatenia generálnym dodávateľom automaticky platil ich dodávky za tovar alebo uskutočnené služby,“ uviedol. Minimálna miera uspokojenia veriteľov v reštruktura­lizácii by podľa neho mala byť aspoň 30 – 40 %.

Na základe dlhoročného monitoringu vývoja stavebného sektora a skúseností firmy z tohto sektora vyplýva, že problém väčšinou nastáva, ak generálny dodávateľ diela alebo zhotoviteľ si neplní svoje povinnosti. Či už vplyvom druhotnej platobnej neschopnosti alebo zámernou špekuláciou nízkej ponúkanej ceny. „Generálny dodávateľ ide do súťaže s vopred naplánovanou stratou, či dokonca tým, že nezaplatí subdodávateľom. Následne vzniká reťazová reakcia, kde sa neplatenie šíri celým spektrom subdodávateľských spoločností,“ upozornil Janči. Prvotná príčina vzniká nesprávnou kalkuláciou nákladov, cenovou vojnou alebo nepredvídateľnými okolnosťami. „Aktuálna situácia učí firmy v tomto sektore, že je dobré mať preverených odberateľov už pred začatím obchodného vzťahu a rovnako zaznamenávame od konca minulého roka aj zvýšený dopyt po poistení,“ dodal.

Splatnosť faktúr v stavebníctve pri štandardných platobných podmienkach dosahuje 60 až 120 dní a pri mimoriadnych do 180 dní. Pre tento sektor je špecifické uplatnenie zádržného. „Zádržné je zmluvne dohodnutá čiastka z hodnoty všetkých faktúr, čo je približne 5 až 15 %. Uplatňuje sa jednorazovo, ako samostatná faktúra s dlhou lehotou splatnosti, alebo už spomenutá percentuálna výška aplikovaná na každú faktúru,“ priblížil Janči. Suma sa zadrží až po uplynutí určitej lehoty po odovzdaní diela, pokiaľ sa neuplatňujú žiadne reklamácie Zádržné je väčšinou na šesť mesiacov až päť rokov.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #stavebníctvo #Coface
Flowers