Váhostav skúma zmeny v zákone a bude sa nimi riadiť

Stavebná spoločnosť Váhostav - SK, a.s. (Váhostav) analyzuje parlamentom schválené zmeny zákonov o podmienkach reštrukturalizácie a bude sa nimi riadiť.

24.04.2015 16:58
debata (2)

Právnici akcionára, spoločnosti Finasist, a.s. i Váhostavu sa oboznamujú s prijatou novelou Obchodného zákonníka, ako aj ďalších súvisiacich zákonov a Váhostav neskôr zaujme stanovisko aj k podmienkam výmeny 49 % svojich akcií za pohľadávky nezabezpečených veriteľov.

Ako agentúru SITA v piatok informoval hovorca Váhostavu Tomáš Halán, s úhradou pohľadávok sa začne počas budúceho roku a budú sa uhrádzať rovnomerne medzi zabezpečených a nezabezpečených veriteľov. „Spoločnosť bude uhrádzať časti pohľadávok z príjmov a podľa plánu, ktorý je predmetom schvaľovania schôdzou veriteľov,“ uviedol Halán. Veritelia budú o reštruktura­lizačnom pláne Váhostavu hlasovať na schôdzi v Bratislave 30. apríla. Ozdravný plán by mal neskôr ešte potvrdiť súd. Aby sa schválené zmeny v reštruktura­lizácii vzťahovali aj na Váhostav, musia dovtedy nadobudnúť účinnosť.

Váhostav má počas piatich rokov uhradiť všetkým veriteľom 44 mil. eur, teda priemerne 32,3 % z uznaných pohľadávok v objeme 136 mil. eur. Nezabezpečení nepodriadení nepodmienení veritelia majú pohľadávky vo výške 104,7 mil. eur. Z toho pohľadávky dodávateľov stavebnej spoločnosti z obchodného styku sú 51,4 mil. eur a zvyšok tvoria ostatné pohľadávky, vrátane firiem so sídlom v zahraničí. Na tzv. schránkové firmy pripadá viac ako tretina nezabezpečených pohľadávok.

Keďže banky ako zabezpečení veritelia sa vzdali 3,5 mil. eur zo svojich pohľadávok v prospech nezabezpečených veriteľov, tí by mali za päť rokov dostať postupne 19,2 mil. eur, teda zhruba 18 % zo svojich pohľadávok. Pôvodne mali dostať iba 15,7 mil. eur, teda 15 %. Banky mali z pohľadávok dostať pôvodne 28,3 mil. eur a po novom by mali získať späť približne 24,8 mil. eur.

Pohľadávky nezabezpečených veriteľov voči Váhostavu neprepadnú ani po piatich rokoch, počas ktorých sa bude firma ozdravovať. Budú si môcť potom vymáhať ďalšiu časť pohľadávok do výšky 50 %, teda sumu 33,15 mil. eur z 52,35 mil. eur. Môže to však trvať roky. Na zvyšok pohľadávok nad 50 % budú mať nárok z budúcich ziskov spoločnosti, tá však v posledných rokoch bola v strate. Váhostav podľa Halána zvažuje všetky možné scenáre úhrad pohľadávok.

Ak by nezabezpečení veritelia nevyužili tieto dodatočné možnosti získania svojich pohľadávok, budú môcť predať štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banke pohľadávky za 50 % hodnoty predbežne do konca tohto roka. Štát bude následne odkúpené pohľadávky vymáhať od Váhostavu. Na získanie pohľadávok nezabezpečených veriteľov chce použiť časť peňazí z osobitného odvodu bánk, tie však boli pôvodne určené pre prípad problémov bankového sektora. „Je na uvážení veriteľov, ako sa rozhodnú. Váhostav bude akceptovať či už využijú prvú alebo druhú možnosť,“ uviedol Halán.

Nezabezpečení veritelia budú môcť získať 49 % akcií Váhostavu za svoje pohľadávky v závislosti od ich výšky. Váhostav má základné imanie 20 mil. eur, pričom každá zo sto kmeňových listinných akcií na meno má menovitú hodnotu 200 tis. eur. „Spoločnosť Finasist bude postupovať presne v zmysle schváleného zákona. No ten ešte nie je v platnosti. Nakoľko jeho definitívnu verziu momentálne analyzujeme, bolo by z našej strany predčasné sa k týmto otázkam vyjadrovať,“ uviedla za akcionára Váhostavu Michaela Kovačik Grendelová na otázku o predbežných zámeroch s výmenou akcií. Predstavitelia Váhostavu sú podľa nej pripravení plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní v rámci vyšetrovania reštrukturalizácie a hospodárenia spoločnosti.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav