Nie som spriaznenou osobou, tvrdí správkyňa Váhostavu

Reštrukturalizačná správkyňa stavebnej spoločnosti Váhostav - SK, a.s. (Váhostav) Petra Gabrišová oznámila, že nie je spriaznenou osobou dlžníka ani žiadneho z ďalších účastníkov konania.

19.04.2015 21:10
debata (10)

V stanovisku poslanom v nedeľu tiež uviedla, že nie je vylúčená z výkonu správcovskej činnosti v reštruktura­lizačnom konaní Váhostavu.

„Funkciu reštrukturali­začného správcu vykonávam zodpovedne a v súlade s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom pri plnení úloh reštrukturali­začného správcu spolupracujem s odborným a vysoko kvalifikovaným tímom zloženým zo správcov, advokátov a ekonomických poradcov,“ zareagovala Gabrišová na spochybňovanie jej odborných predpokladov niektorými opozičnými politikmi a médiami, ako aj priebehu reštrukturalizácie Váhostavu.

Správkyňa informovala, že v rámci reštrukturalizácie poskytuje a je aj naďalej pripravená poskytovať všetku súčinnosť orgánom dohľadu nad výkonom funkcie reštrukturali­začného správcu, prípadne iným orgánom, ktoré do procesu reštrukturalizácie vstúpia v súlade s platnými právnymi predpismi. Ako dodala, z pozície správcu je podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii viazaná zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri výkone správcovskej činnosti. „Z tohto dôvodu nie som oprávnená vyjadrovať sa k priebehu reštrukturalizácie spoločnosti Váhostav – SK a jej detailom,“ uzavrela Gabrišová.

Vláda má záujem prerušiť reštrukturalizáciu Váhostavu. Plánuje zmeniť pravidlá výberu správcu tak, aby ho nemohla vyberať firma, ktorá ide do reštrukturalizácie. Zároveň chce posilniť postavenie nezabezpečených veriteľov Váhostavu vo veriteľskom výbore voči bankám. Veritelia Váhostavu majú hlasovať o reštruktura­lizačnom pláne Váhostavu na schôdzi 30. apríla.

10 debata chyba
Viac na túto tému: #reštrukturalizácia #Váhostav