V II. pilieri je 1,46 milióna ľudí, vlani pribudlo 17-tisíc

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri vlani stúpol o 17 tisíc na vyše 1,46 milióna osôb.

06.04.2015 12:08
debata (96)

Uvádza sa to v analýze slovenského finančného sektora za rok 2014, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS). Výrazne sa zvýšil záujem o indexové dôchodkové fondy, ktoré absorbovali viac ako polovicu celkového čistého prírastku (+13 883), či už cez prestupy existujúcich alebo príchod nových sporiteľov. O takmer 12 tisíc sa podľa centrálnej banky medziročne zvýšil počet sporiteľov v akciových dôchodkových fondoch. Niekoľko tisíc sporiteľov pritom opustilo zmiešané a dlhopisové dôchodkové fondy. „Zatiaľ čo dominantné postavenie dlhopisových fondov s podielom 90 % zostalo týmto odlevom prakticky nedotknuté, v prípade zmiešaných fondov išlo o úbytok až tretiny počtu sporiteľov zo začiatku roka 2014 a ich zastúpenie sa tým dostalo pod hranicu 1 %,“ tvrdí NBS.
Výkonnosť dôchodkových fondov v systéme starobného dôchodkového sporenia bola vlani priaznivá. „Priemerné nominálne zhodnotenia aktív v zmiešaných (8,1 %) a akciových (9,6 %) dôchodkových fondoch za kalendárny rok 2014 bolo najvyššie v celej histórii systému,“ konštatuje centrálna banka. Každý dôchodkový fond z týchto dvoch typov pritom zaznamenal viac ako 6-percentný výnos. Ešte viac nominálne zarobili sporiteľom indexové dôchodkové fondy, v priemere až 13,4 %. „Ťahúňom výkonnosti uvedených troch typov fondov bola ich akciová zložka,“ uvádza sa v materiáli. Priemer v najvýznamnejšej skupine dlhopisových dôchodkových fondov na úrovni 3,3 % bol najvyšší od roku 2009. Rozpätie individuálnych fondov tu podľa NBS siahalo od 1,2 % do 5,5 %.
Ešte mimoriadnejší, ako z pohľadu nominálnej výkonnosti tak z hľadiska reálneho zhodnotenia majetku, bol rok 2014. „Kým doterajšie maximum priemernej reálnej výkonnosti v celom sektore bolo okolo jedného percenta, a vo viacerých rokoch bola aj záporná, tak v roku 2014 sa podarilo dosiahnuť až úroveň 4 %,“ uvádza NBS. Pri stagnujúcich spotrebiteľských cenách sa celý nominálny výnos totiž premietol do reálneho zhodnotenia.
Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) v súčte dosiahli zisk takmer 20 mil. eur. Ich ziskovosť sa tak podľa centrálnej banky medziročne strojnásobila. „Kľúčovým faktorom na pozadí tohto prudkého nárastu boli príjmy z odplát za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ktoré sa zvýšili o 126 %,“ zdôvodňuje NBS. Koncoročné výsledky podľa centrálnej banky potvrdili konštatovanie z analýzy z prvého polroka 2014 o tom, že po prvýkrát v histórii fungovania systému hospodárili všetky DSS so ziskom.

96 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #II. pilier