Čistý zisk bánk na Slovensku za dva mesiace dosiahol 105 miliónov

Bankový sektor na Slovensku dosiahol za prvé dva mesiace tohto roka čistý zisk 104,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Národnou bankou Slovenska (NBS), v medziročnom porovnaní je to nárast o 12,2 %.

01.04.2015 11:12
debata (7)

Čisté úrokové výnosy, ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na výsledku hospodárenia, však vzrástli len mierne, a to o 1 % na 305,6 mil. eur. Zisk z poplatkov a provízií stúpol už výraznejším tempom, teda o 19,1 % na 86,8 mil. eur.

V minulom roku dosiahol bankový sektor podľa predbežných výsledkov zisk 560,2 mil. eur pri medziročnom raste o 0,7 %. Hlavný vplyv na ziskovosť mal pokles úrokových nákladov. Tie sa medziročne znížili o 16 % na 495 mil. eur. Priaznivo sa prejavila aj znížená čistá tvorba opravných položiek. Avšak ani viac ako 12-percentný rast stavu úverov poskytnutých obyvateľstvu sa neodrazil priaznivo na úrokových výnosoch, ktoré poklesli o 0,1 % na 2,397 mld. eur. Dôvodom je pokles úrokových sadzieb.

V porovnaní s minulým obdobím sa nárast ziskovosti bánk výraznejšie spomalil. Hlavným faktorom spomalenia tempa rastu zisku bol podľa centrálnej banky najmä výrazný pokles úrokových sadzieb retailových úverov a nárast nákladov na kreditné riziko. Hoci pokračujúci rast objemu retailových úverov a pokles úrokových nákladov na retailové vklady naďalej pozitívne prispieval k nárastu ziskovosti, tento efekt výrazne tlmil pokles výnosovosti úverov.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #banky
Flowers