DPH zostane 20-percentná

Daň z pridanej hodnoty (DPH) ani v prípade zníženia deficitu pod 3 % hrubého domáceho produktu neklesne.

08.07.2014 12:10
debata (39)

Rozhodli o tom v utorok poslanci Národnej rady SR, ktorí schválili pozmeňujúci návrh k novele zákona o DPH z dielne Smeru, podľa ktorého sa opatrenie znižujúce sadzbu dane z 20 % na pôvodných 19 % v prípade poklesu schodku verejných financií pod stanovenú hranicu zo zákona vypúšťa. Za návrh novely zákona o DPH hlasovalo 79 poslancov zo 79 prítomných.

Výnos DPH má kľúčový podiel na príjmoch štátu. Vlani sa DPH na daňových príjmoch Slovenska podieľala viac ako polovicou, vláda na tejto dani vybrala do rozpočtu 4,7 miliardy eur. Okrem základnej 20-percentnej sadzby DPH uplatňuje Slovensko na vybraný tovar aj zvýhodnenú desaťpercentnú DPH. Nižšia daň sa vzťahuje na knihy, lieky a vybrané zdravotné pomôcky.

Ponechať DPH na úrovni 20 percent odporučil vláde aj Medzinárodný menový fond (viac v článku Neznižujte DPH z 20 na 19 %, radí Slovákom MMF)

Opozícia kritizuje ponechanie vyššej dane

Tento krok vládneho Smeru sa ešte počas minulotýždňovej rozpravy k návrhu novely stretol s vlnou kritiky zo strany opozície. Jej poslanci totiž tvrdia, že Smer sa zachoval presne v protiklade so svojou predvolebnou rétorikou, kedy dočasné zvýšenie DPH kritizoval ako opatrenie, ktoré sa dotkne predovšetkým menej zarábajúcich občanov zdražením aj základných tovarov a služieb. Navyše kritizovali, že takú dôležitú zmenu ako je úprava sadzby DPH, robí vláda cez jednoduchý poslanecký pozmeňujúci návrh a tiež fakt, že takto získané peniaze chce vláda minúť na nezmyselné opatrenia a nie napríklad na systémové zníženie odvodov.

Opatrenie o dočasnom zvýšení sadzby dane z pridanej hodnoty z pôvodných 19 % na 20 % sa do zákona o dani z pridanej hodnoty dostalo v roku 2010 po dohode koaličných strán vo vtedajšej vláde Ivety Radičovej. Malo to byť jedno z opatrení na konsolidáciu verejných financií. Zvýšená sadzba dane mala pritom platiť dovtedy, kým deficit verejných financií na Slovensku neklesne pod 3 % hrubého domáceho produktu. Pokles schodku pod túto hranicu za rok 2013 aj potvrdil Eurostat vo svojej jarnej prognóze. Zníženie sadzby dane o 1 percentuálny bod by pre štátny rozpočet znamenalo výpadok príjmov v objeme približne 230 miliónov eur.

Podnikateľ môže dostať vratku DPH skôr

Pôvodná novela zákona o dani z pridanej hodnoty a zároveň aj ďalších noriem, v rámci ktorej poslanci za Smer spomínaný pozmeňovací návrh predložili, však obsahuje viacero ďalších zmien, napríklad aj v daňovom poriadku. Súčasťou navrhovaných zmien je aj z dôvodu zabezpečenia flexibility daňovej kontroly umožnenie správcovi dane počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, na základe ktorého by mohol vrátiť preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Práve príliš dlhé zadržiavanie vratiek dane z pridanej hodnoty pri daňových kontrolách bolo často terčom kritiky v minulých mesiacoch.

Okrem toho sa má skrátiť aj obdobie, v ktorom je platiteľ dane z pridanej hodnoty vedený v zozname subjektov, pri ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie. Kým podľa súčasných pravidiel sa z tohto zoznamu dostanú subjekty po odpadnutí dôvodov, pre ktoré boli na ne zaradení a zároveň neporušili stanovené pravidlá počas 12 mesiacov, po novom budú môcť byť zo zoznamov vymazané už po šiestich mesiacoch.

Novela rešpektuje európske smernice

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je prebratie európskej smernice týkajúcej sa miesta poskytovania služieb do slovenského právneho systému. Zmena má tak priniesť rozšírenie vecnej a personálnej pôsobnosti tzv. mini one-stop-shopov, ktoré v súčasnosti umožňujú zjednodušenie administratívy pri poskytovaní špecifických druhov služieb poskytovateľmi spoza hraníc Európskej únie.

Po novom sa táto úprava bude okrem elektronických služieb spomínaných poskytovateľov uplatňovať aj na komunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania. Novinkou je aj to, že ju budú môcť využiť aj subjekty sídliace v Európskej únii, avšak poskytujúce uvedené služby v inom členskom štáte únie. Využívanie tejto úpravy nebude povinné, ale môže si ju subjekt zvoliť dobrovoľne. Výhodou je, že pri jej využití sa nebude musieť registrovať pre daň z pridanej hodnoty vo všetkých členských štátoch, kde sú jeho zákazníci a kde služby dodáva. Daň prizná a zaplatí iba v členskom štáte, kde sa pre využívanie tejto úpravy identifikuje.

Pri používaní elektronickej registračnej pokladnice rezort financií umožňuje v rámci operatívnejšej registrácie pokladnice prideliť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu. V súčasnosti tak totiž môže urobiť len miestne príslušný daňový úrad. Pokuty pri kontrolách pokladníc sa tiež budú môcť ukladať na mieste alebo v lehote do piatich pracovných dní. Pri zistení porušenia a povinností sa má vyhotovovať zápisnica z miestneho zisťovania. Časť uvedených zmien by mala nadobudnúť účinnosť v októbri tohto roka a časť od 1. januára 2015.

Poslanci v utorok prerokovali a vzali na vedomie aj návrh štátneho záverečného účtu za rok 2013. Ten konštatuje, že Slovensko vlani dosiahlo deficit verejnej správy na úrovni 2,77 % hrubého domáceho produktu a krajina tak splnila v predpísanom termíne hlavnú podmienku ukončenia procedúry nadmerného deficitu v rámci európskych fiškálnych pravidiel. Dlh verejnej správy dosiahol 55,4 % hrubého domáceho produktu a zvýšil sa o 2,8 % výkonu ekonomiky.

39 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #DPH