Podnikatelia očakávajú, že voľný obchod s USA zvýši slovenský rast

Dohoda pod názvom Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií (TTIP) môže v prípade úplného odstránenia bariér obchodu medzi EÚ a USA zvýšiť hrubý domáci produkt SR v dlhodobom horizonte o 3,96 % až 4,22 %.

17.06.2014 19:23
debata (64)

V prepočte to predstavuje 1 743 eur na jednu domácnosť, pričom vytvoriť by sa mohlo 27,6 tis. pracovných miest, zvýšiť by sa mohol import a export približne o tri percentá. Uviedla to v utorok Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS).

Cieľom rodiacej sa dohody TTIP – zóna voľného obchodu medzi EÚ a USA, je dosiahnuť výrazný pokrok v oblasti liberalizácie vzájomného zahraničného obchodu. Podľa londýnskeho Centra pre výskum hospodárskej politiky by komplexné transatlantické obchodné a investičné partnerstvo pre hospodárstvo EÚ mohlo predstavovať prínos až 119 mld. eur ročne alebo 545 eur v prepočte na priemernú domácnosť. V prípade amerického hospodárstva by malo ísť o 95 mld. eur ročne alebo 655 eur na domácnosť.

„Na základe analýzy zahraničných inštitúcií, vlastného prieskumu PAS medzi podnikateľmi a vlastného prepočtu dopadov TTIP možno predpokladať, že v prípade úspechu bude TTIP veľkým prínosom nielen pre EÚ a USA, ale najmä pre malú a otvorenú ekonomiku, akou je Slovensko,“ konštatovala aliancia.

Očakávané dopady na zahraničný obchod sa podľa PAS v jednotlivých štúdiách rôznia v závislosti od použitej metodológie. Pre EÚ sa uvádza očakávaný nárast exportu od 2,1 % do 6 %, pre USA od 6,1 % do 8 %. „V prípade Slovenska možno na základe našich prepočtov uvažovať o zvýšení exportu o 3,1 % a zvýšení importu o 2,93 %,“ uviedla aliancia.

Úplná liberalizácia transatlantického obchodu môže podľa PAS vytvoriť približne dva milióny nových pracovných miest, z čoho polovica pripadá na americkú ekonomiku. Na Slovensku by mohla zamestnanosť vzrásť o 1,19 %.

V snahe posilniť hlas slovenských podnikateľov a odbornej verejnosti pri rokovaniach o obsahu a finálnej podobe TTIP, aliancia v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave uskutočnila osobitný projekt s názvom TTIP – Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku. Súčasťou projektu bol aj dotazníkový prieskum o vplyvoch transatlantického partnerstva na ekonomiku a podnikateľské prostredie na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo 453 podnikateľov.

Viac ako polovica respondentov predpokladá, že dohoda o vytvorení spoločného trhu medzi EÚ a USA prinesie nové podnikateľské príležitosti a pomôže oživiť ekonomiku SR. Najvýraznejším prínosom transatlantickej zóny voľného obchodu by pritom podľa podnikateľov malo byť zvýšenie počtu obchodných partnerov, zintenzívnenie zahraničného obchodu a jednoduchší transfer know-how a technológií. Na druhej strane ako možnú hrozbu vnímajú podnikatelia zintenzívnenie konkurencie na trhu, čo môže podľa nich viesť k poklesu ziskov, či dokonca ohrozeniu životaschopnosti časti podnikateľov. PAS preto odporúča vláde SR zlepšiť podnikateľské prostredie.

Podnikateľská aliancia Slovenska je profesijná asociácia, ktorá združuje podnikateľov a zamestnávateľov. Vznikla ustanovujúcim zasadnutím 15. novembra 2001. Pri jej zrode stáli Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a Centrum pre hospodársky rozvoj.

64 debata chyba
Viac na túto tému: #firmy #podnikatelia