Ministerstvo navrhuje stimuly pre Bukózu Invest

Ministerstvo hospodárstva navrhuje investičnú pomoc vo výške 10,75 mil. eur pre spoločnosť Bukóza Invest, s.r.o., ktorá sídli v Hencovciach, okres Vranov nad Topľou.

13.06.2014 10:53
debata (1)

Z celkovej sumy by mal 7 mil. eur tvoriť príspevok na vytvorenie nových pracovných miest. Úľavy na dani z príjmu by mali predstavovať 3,35 mil. eur a dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok by mali byť vo výške 400 tis. eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu na poskytnutie investičnej pomoci, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Cieľom investičného zámeru je podľa zverejnených informácií rozšírenie výroby v existujúcom závode o nové produkty, najmä výrobky osobnej hygieny, ako napríklad dámske vložky, detské a inkontinenčné plienky, ale aj práškovú celulózu. Uskutočnenie investičného zámeru predpokladá vytvorenie 700 pracovných miest do konca budúceho roka. „Požadovaná investičná pomoc na jedného zamestnanca tak predstavuje 15 357 eur. Plánovaná priemerná mesačná hrubá mzda na jedného zamestnanca pred zdanením vrátane povinných odvodov je 924 eur,“ píše sa v návrhu na poskytnutie investičnej pomoci.

Produkty osobnej hygieny budú umiestňované na domáci trh a vybrané trhy EÚ, v pomere 15 percent k 85 percentám v prospech trhov EÚ. Investičný zámer sa má realizovať v areáli existujúceho závodu v Hencovciach, kde žiadateľ plánuje využívať existujúce výrobné a skladové budovy vo vlastníctve sesterskej spoločnosti Bukóza Export-Import, a.s. Spomínané priestory plánuje odkúpiť a technicky zhodnotiť, pričom predmetom obstarania bude aj príslušný pozemok.

Spoločnosť Bukóza Invest, s.r.o. bola zapísaná 29. januára 1993 do obchodného registra. Základné imanie firmy je vo výške 490,7 tis. eur. Jediným spoločníkom je Bukóza Holding, a.s., ktorá patrí do skupiny personálne a ekonomicky prepojených subjektov, spoločne označovaných ako skupina BUKOCEL, a.s. Dcérske spoločnosti skupiny sa zaoberajú komplexným spracovaním drevnej hmoty pre rôzne druhy priemyslu.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #stimul #Bukóza Invest