NDS ešte neuzavrela tri diaľničné tendre

Na výber zhotoviteľov a uzavretie zmlúv stále čakajú tendre na výstavbu dvoch diaľničných úsekov pri Žiline a rýchlostnej cesty pri Zvolene.

23.02.2014 19:17
debata

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vyhlásila tieto súťaže ešte koncom roka 2011, resp. v marci minulého roka, ale doteraz ich neuzavrela. Vo všetkých troch prípadoch predložili najnižšiu cenovú ponuku združenia s účasťou spoločnosti Skanska.

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) posudzuje odvolanie skupiny Skanska SK a.s. a Strabag s.r.o. proti rozhodnutiu úradu, ktorý zamietol ich opakované námietky proti vylúčeniu z verejnej súťaže na výstavbu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Dôvodom vylúčenia uvedeného stavebného združenia mala byť nevyhovujúca dĺžka únikových východov z budúceho tunela.

Skanska a Strabag navrhli doprojektovať a postaviť diaľničný úsek pri Žiline v dĺžke 13,5 kilometra, vrátane 7,5-kilometrového tunela Višňové, za najnižšiu cenu 338,29 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to 37,7 % z pôvodne predpokladanej ceny prác 896,53 mil. eur. Druhú najlacnejšiu ponuku predložilo konzorcium firiem Doprastav, a. s., Metrostav a. s. a Marti Contractors Ltd., a to 382,83 mil. eur, čo je 42,7 % z odhadovaných nákladov. Ide o stavbu podľa žltej knihy FIDIC, keď zhotoviteľ diaľnicu naprojektuje, aj postaví.

NDS ešte vyhodnocuje ponuky jedenástich uchádzačov v užšej súťaži na stavbu R2 Zvolen, východ – Pstruša. Takmer osemkilometrový úsek chce najlacnejšie postaviť skupina Skanska za 73,84 mil. eur bez DPH, čo predstavuje 53,93 % z predpokladanej ceny prác 136,91 mil. eur. Druhú najnižšiu ponuku navrhla španielsko-slovenská skupina Corsan-Corviam, Constructión, S.A. a Chemkostav IS, s.r.o., a to 82,33 mil. eur bez dane (60,13 % z odhadovaných nákladov). Nasleduje skupina Eurovia SK a.s., Hochtief a Stavby mostov Slovakia, a.s. s ponukou 108,69 mil. eur ( 79,38 %).

V užšej súťaži na stavbu D3 Žilina, Strážov – Brodno v dĺžke 4,25 kilometra ÚVO skúma námietky konzorcia v zložení Eurovia SK, Hochtief CZ a Stavby mostov Slovakia. Dôvodom ich námietok je údajná neobvykle nízka cenová ponuka konkurenta s lacnejším návrhom. Tieto spoločnosti predložili druhú najnižšiu ponuku vo výške 254,9 mil. eur bez dane, čo je 89,76 % z predpokladanej ceny takmer 284 mil. eur. Najnižšiu ponuku navrhla skupina Skanska, a to 190 mil. eur, čiže 66,9 % z predpokladanej ceny. Zvyšné dve ponuky v tejto súťaži predložili združenia: Váhostav – SK a.s., Doprastav, a.s., Strabag a Metrostav a.s. 258,83 mil. eur (91,14 %) a Corsan a TSS Grade 259,9 mil. eur (91,52 %).

Podľa zákona o verejnom obstarávaní pre neobvykle nízku cenu musia byť súčasne splnené všetky tri podmienky. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je aj ponuka, ktorá je najmenej o 30 % nižšia, než priemer cien ostatných ponúk, o 15 % nižšia ako druhá najnižšia cena a zároveň o 15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Ponuka skupiny Skanska je podľa prepočtu o 26,3 % nižšia ako priemer ďalších troch ponúk (257,88 mil. eur), o 25,5 % nižšia ako druhá ponuka v poradí a o 33,1 % nižšia ako predpokladaná cena. Pre neobvykle nízku cenu tak nie je splnená prvá podmienka, že ponuka musí byť najmenej o 30 % nižšia v porovnaní s priemerom ostatných ponúk.

debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnice #NDS