Verejné obstarávanie výrazne zmenili novely

Predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Zita Táborská považuje uplynulý rok 2013 za významný a náročný.

01.01.2014 15:42
taborska Foto: ,
Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
debata (1)

„Nadobudli účinnosť tri novely zákona o verejnom obstarávaní, ktoré dosť významne zmenili celý proces obstarávania. Úrad sa konečne personálne posilnil, dostali sme nových ľudí. Máme obsadené momentálne všetky pozície vo vrcholových funkciách a bol zriadený nový orgán úradu – rada,“ povedala Táborská.

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní je účinná pol roka, od 1. júla 2013, ale podľa šéfky ÚVO je to dosť krátke obdobie na jej hodnotenie. „Keď si uvedomíme, že veľké súťaže trvajú dlho, povedzme aj tri štvrte roka, tak momentálne sa súťaže, ktoré boli vyhlásené po 1. júli, len začínajú vyhodnocovať. Preto nie je ešte možné hodnotiť, či to prinieslo jednoznačne pozitívne alebo negatívne výsledky,“ hovorí Táborská.

Každá jedna novela podľa riaditeľky ÚVO prinesie niečo nové, na čo odborná verejnosť nie je zvyknutá. Tieto zmeny vždy prinesú aj veľmi veľa metodických otázok, ktorými je úrad momentálne zahltený. „Je možné konštatovať, že sa počet námietok znížil oproti predchádzajúcemu obdobiu, ale veľmi veľa námietok zastavujeme práve z procesných dôvodov,“ uviedla Táborská. Podnikatelia po prijatí noviel nie vždy vedia, ako majú námietku predložiť.

Táborská tvrdí, že úrad nemôže ovplyvniť to, či prijaté zmeny zlepšia, zefektívnia a zrýchlia celý proces obstarávania. „Dobré obstarávanie sa bude robiť vtedy, keď budú na všetkých troch stranách dobrí odborníci. Tým myslím vyhlasovateľov súťaže, podnikateľov a aj úradníkov na úrade. Ak budú vyhlasovatelia pristupovať zodpovedne k príprave verejných obstarávaní a k priebehu vyhodnocovania súťaže, a ak podnikatelia budú férovo súťažiť, prinesie to požadovaný výsledok,“ zdôraznila Táborská. Významnou mierou podľa riaditeľky ÚVO možno prispelo k zrýchleniu procesu obstarávania to, že sa podlimitné zákazky upravili tak, že môžu byť rýchlejšie vedené. V záujme zlepšenia procesu verejného obstarávania úrad v spolupráci s ministerstvom vnútra začal so školiacou činnosťou odbornej verejnosti.

Malá novela verejného obstarávania, ktorá je účinná od 18. februára 2013, zas obmedzila podávanie obštrukčných námietok. Jedna tretina kaucie v takom prípade prepadá v prospech štátu. „To významným spôsobom znížilo počet námietok a obštrukcií,“ pripomenula Táborská. Zrušili sa tiež žiadosti o nápravu v prípadoch, keď boli uchádzači vylúčení. Bol to podľa nej veľmi pozitívny krok, nakoľko to bol inštitút, ktorý bol zo zákona potrebný, ale nepriniesol efekt. „Ak raz obstarávateľ niekoho vylúči, veľmi ťažko skoriguje svoje rozhodnutie na základe žiadosti o nápravu. Trvá na svojom presvedčení, že podnikateľ je vylúčený oprávnene. Toto proces len zdržiavalo,“ dodala Táborská. Uchádzač však nie je ukrátený na svojich právach, lebo namiesto žiadosti o nápravu rovno podáva námietku.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ÚVO #verejné obstarávanie #Úrad pre verejné obstarávanie