Platby za R1 môžu byť nižšie, vláda pripravuje refinancovanie

23.10.2013 11:27
rýchlostná cesta, R, značka
Ilustračné foto Autor:

Vláda v stredu schválila správu o refinancovaní projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na rýchlostnej ceste R1 medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami a na severnom obchvate Banskej Bystrice a zároveň realizáciu jeho refinancovania.

Zmenu štruktúry financovania projektu nahradením doterajšieho bankového úveru emisiou projektových dlhopisov v objeme 1,25 mld. eur navrhla koncesionárska spoločnosť Granvia, a. s. z dôvodu, že súčasné podmienky na finančných trhoch sú priaznivejšie v porovnaní so situáciou v auguste 2009. Výhodou refinancovania by malo byť to, že pri sprevádzkovanej R1 odpadlo riziko výstavby a zostalo iba riziko prevádzky, pričom štát môže ušetriť na ročných splátkach koncesionárovi.

Minister dopravy Ján Počiatek, ktorý správu o refinancovaní PPP projektu na R1 vo vláde predložil, má dosiahnuť finančné uzatvorenie refinancovania projektu podľa koncesnej zmluvy z roku 2009 do konca novembra tohto roku.

„Ak bude refinancovanie znamenať získanie financovania za priaznivejších podmienok oproti súčasným, pozitívny rozdiel medzi starou a novou štruktúrou predstavuje výnos z refinancovania. Takýto výnos sa v zmysle koncesnej zmluvy delí medzi verejného obstarávateľa a koncesionára pomerom 90:10 v prospech verejného obstarávateľa,“ vyplýva zo správy o refinancovaní PPP projektu na R1.

Ministerstvo dopravy ako verejný obstarávateľ koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov R1 predpokladá, že bezodkladne po schválení realizovania refinancovania PPP projektu vládou uzavrie s koncesionárom memorandum o porozumení, na základe ktorého bude mať koncesionár nárok na plnú platbu za dostupnosť R1. V súčasnosti je financovanie PPP projektu na R1 zabezpečené z 87 % bankovým úverom klubu komerčných bánk a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a z 13 % vlastnými zdrojmi koncesionára cez podriadený úver od jeho akcionárov a základné imanie. Refinancovaním by mal byť kompletne nahradený bankový úver.

Zástupcovia ministerstva dopravy sa v tomto roku zúčastnili viacerých rokovaní o príprave refinancovania PPP projektu s koncesionárskou spoločnosťou Granvia, jej akcionármi VINCI Concessions a Meridian Infrastructure, jej finančným poradcom pre refinancovanie Deutsche Bank, s potenciálnymi investormi EBRD a Európskou investičnou bankou (EIB), ako aj s ministerstvom financií a Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity.

Rating projektu refinancovania podľa agentúry Standard & Poor's sa predpokladá na úrovni BBB+, čo je o dva stupne menej ako aktuálny rating SR na úrovni A. Refinancovanie PPP projektu emisiou projektových dlhopisov bez účasti EIB odporučili ako najvhodnejšiu stratégiu finančné inštitúcie Deutsche Bank a HSBC a súhlasil s ním aj rezort financií. Ministerstvo dopravy s partnermi zvažovalo aj možnosti refinancovania PPP projektu emisiou dlhopisov s účasťou EIB v podobe úveru okolo 200 mil. eur a kombináciou dlhopisov a novým úverom. Poslednú možnosť však Deutsche Bank a HSBC označili za najmenej vhodnú pre výrazne nižší výnos oproti iným alternatívam.

Prvé tri úseky R1 v rámci PPP projektu medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami v dĺžke okolo 45 kilometrov sú v prevádzke od 28. októbra 2011 a severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke 5,7 kilometra od 27. júla 2012. Ministerstvo dopravy by malo uhradiť koncesionárovi za dostupnosť R1 v tomto roku predbežne okolo 130 mil. eur. Počas 30-ročnej koncesie by mala táto suma dosiahnuť zhruba 3,9 mld. eur. Môže sa však zmeniť v závislosti od vývoja situácie na finančných trhoch a výšky úrokov. Výstavba R1 cez PPP stála takmer 900 mil. eur, pričom na financovaní projektu sa podieľalo konzorcium dvanástich komerčných bánk a EBRD.

#diaľnice #cesty #PPP
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku