O osude ciest II. a III. triedy sa rozhodne po monitoringu

, 06.10.2013 12:09
Cesta, cesty, doprava, diaľnica
Ilustračné foto Autor:

Mesiace júl, august aj začiatok septembra venoval Česmad Slovakia najmä rokovaniam so štátnou správou a s vyššími územnými celkami. O situácii hovorí prezident združenia Ľubomír Honíšek.

Najdôležitejšou témou rozhovorov s naším rezortným ministerstvom bola úprava mýtnych sadzieb a príprava nového zákona o výbere mýta. Pri rokovaniach sa stretli dva protichodné záujmy.
Záujmom Národnej diaľničnej spoločnosti, reprezentovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je úprava sadzieb mýta a dodatočným spoplatnením vybraných ciest 1. triedy zvýšiť príjem z výberu mýta a, naopak, naším cieľom je, aby zvýšenie bolo čo najnižšie a netýkalo sa najekologickejších vozidiel.

Je samozrejmé, že presadzujete komplexné riešenie problematiky dopravy, ako je riešenie zákazov jázd na cestách 2. a 3. triedy, ale aj nastavenie daní z motorových vozidiel.
Prvýkrát sme sa stretli na pôde nášho ministerstva k tejto problematike 8. júla. Za ministerstvo sa na všetkých rokovaniach zúčastňoval štátny tajomník Viktor Stromček so svojimi kolegami, za naše združenie vystupovali prezident združenia a generálny tajomník. Okrem nášho združenia sa na väčšine rokovaní zúčastňovali aj zástupcovia Únie dopravcov Slovenska. Na prvom rokovaní sme sa vzájomne oboznámili s postojmi zúčastnených strán k problematike mýta. Zo strany ministerstva rezonovala požiadavka na dodatočné spoplatnenie vybraných ciest 1. triedy, pretože na týchto cestách jazdia najmä zahraniční dopravcovia, cesty sa znehodnocujú a využívajú sa aj tak len na obchádzanie spoplatnených úsekov. Ďalšou oblasťou je spoplatnenie intravilánov miest a obcí pre tranzitnú dopravu a ministerstvo tiež poukázalo na zvyšujúci sa počet priestupkov, ktoré sa vyskytujú pri výbere mýta, a navrhlo paušálne zvýšenie pokút za ne. Česmad požaduje výraznejšie odlíšenie sadzieb neekologických a najekologickejších vozidiel, uplatnenie rabatového systému, zvýšenie pokút, ale len pri úmyselnom zlyhaní dopravcu, minimalizáciu rozširovania spoplatnených úsekov ciest 1. triedy.

Čo vyriešili ďalšie rokovania?
Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo 17. júla a okrem mýtnej tematiky sme sa venovali aj príprave na stretnutie so zástupcami VÚC k otázkam zákazov jázd na vybraných cestách 2. a 3. triedy. Rokovanie so zástupcami VÚC, nášho ministerstva a zástupcami nášho združenia sa konalo 22. júla. Výsledkom bola dohoda, že zástupcovia združení dopravcov sa stretnú samostatne so zástupcami jednotlivých VÚC. Odbory dopravy VÚC pripravia návrhy, ktoré cesty, prípadne úseky ciest 2. a 3. triedy navrhujú osadiť zákazovými značkami. S týmito návrhmi v predstihu oboznámia zástupcov združení a na spoločných stretnutiach sa návrhy prehodnotia. Po uskutočnení všetkých stretnutí sa opätovne zídeme na pôde ministerstva, kde sa výsledky zhodnotia a prijmú sa opatrenia.

Čo ste navrhovali vy a čo ministerstvo?
Prvé návrhy na výšku sadzieb mýta sme si s ministerstvom odovzdali na stretnutí 15. augusta v Bratislave. Zo strany ministerstva tento návrh obsahoval rozšírenie spoplatnenia ciest 1. triedy o komunikácie, ktoré sa využívajú na tranzit predovšetkým zahraničných dopravcov v rozsahu asi 225 kilometrov, zavedenie spoplatnenia tranzitnej dopravy aj v intravilánoch miest a obcí, navrhované sadzby boli bez zliav pre ekologické vozidlá a rabatový systém nebol navrhnutý. Návrh zvýšenia sadzieb pre neekologické vozidlá bol nižší ako náš návrh. Združenie pri tomto rokovaní trvalo na znížení sadzieb pre ekologické vozidlá a zavedenie rabatového systému.

Snahy združenia o zníženie sadzieb pre ekologická vozidlá a zavedenie rabatového systému sú podstatnými požiadavkami, o ktorých rokuje Česmad s rezortným ministerstvom už dlhšie. Dosiahli ste v tomto smere nejaké pozitívne výsledky?
Ďalšie stretnutie k podaným návrhom sa uskutočnilo 20. augusta. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo svoj poopravený návrh, v ktorom čiastočne akceptovalo našu požiadavku na zľavy pre ekologické vozidlá a pre kategóriu EURO 5, EEV a EURO 6 navrhovalo 2–percentné zníženie zo súčasne platných sadzieb. Náš návrh bol pôvodne 10–percentné zníženie pre a EURO 4, 5, EEU a 35–percentné zníženie pre vozidlá EURO 6. Našu požiadavku sme poopravili na 8–percentné zníženie pre kategóriu EURO 4, 5, EEV a 18–percentné zníženie pre kategóriu EURO 6. Ministerstvo však nesúhlasí s vytvorením samostatnej kategórie pre vozidlá EURO 6. Ministerstvo reagovalo aj na našu požiadavku na zľavový systém, ktorým chceme podporiť najmä vnútroštátnych dopravcov, a predložilo návrh na vytvorenie piatich skupín zliav v rozsahu 3 až 11 percent.

Zľavy podľa návrhu ministerstva by však neplatili pre vozidlá nad 12 ton na cestách 1. triedy, s čím ste zásadne nesúhlasili.
Na tomto stretnutí sme zároveň riešili našu požiadavku na komplexné riešenie problematiky nákladnej dopravy, čo prestavuje nové sadzby mýta, zákazy jázd na cestách 2. a 3. triedy, ale aj dane z motorových vozidiel.

Prerokovali ste aj otázku pokút za porušovanie pravidiel mýtneho systému. K akej dohode ste dospeli?
Čo sa týka zvýšenia pokút za porušovanie pravidiel mýtneho systému, združenie je za ich zvýšenie, ale len v prípade úmyselného porušenia pravidiel, napríklad jazdy bez palubnej jednotky, zadané zlé parametre vozidla. Na pripomienku ministerstva k obchádzaniu diaľnic a rýchlostných komunikácií po súbežných cestách 1. triedy sme reagovali návrhom na rozdelenie ciest 1. triedy na tri kategórie, a to súbežné cesty s diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami, cesty 1. triedy zaradené do tranzitného celoeurópskeho systém TEN a ostatné cesty 1. triedy. Navrhli sme zvýšiť sadzby na cestách súbežných, ponechať navrhované sadzby na tranzitných cestách a znížiť sadzby na ostatných cestách 1. triedy, ktoré do predchádzajúcich dvoch kategórií nepatria. Termín ďalšieho stretnutia k riešeniu rozporných otázok bol stanovený na 28. augusta. Na tomto stretnutí definitívne rozhodnutie o zľavnenom systéme ani o našej požiadavke na 8–percenné zníženie sadzieb na ekologické vozidlá nepadlo. Náš návrh na rozdelenie ciest 1. triedy bol akceptovaný len čiastočne, a to tým, že zvýšenie sadzieb na súbežných cestách 1. triedy s diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami bude zavedené tak, aby sadzby boli rovnaké na cestách 1. triedy aj na diaľniciach, a na všetkých ostatných cestách budú platné pôvodné navrhované sadzby. Tretia kategória ciest, kde sme požadovali 50–percentné zníženie sadzieb, nebolo zavedené.

O všetkých ostatných otázkach sa rozhodne na poslednom stretnutí, ktorého dátum do uzávierky tohto čísla nebol stanovený. (Poznámka Pravdy)

Aké boli posledné stretnutia na tému zákazov jázd pre vozidlá nad 12 ton na cestách 2. a 3. triedy na pôde ministerstva dopravy?
Čo sa týka zákazov jázd na cestách 2. a 3. triedy, rokovanie so zástupcami ministerstva, nášho združenia, združenia UNAS a zástupcami jednotlivých VÚC prebehlo. Na stretnutí sme vyhodnotili návrhy VÚC spolu s našimi pripomienkami k nim a dohodli sme sa, že navrhované úseky ciest 2. a 3. triedy, s uzatvorením ktorých združenia súhlasia, budú osadené zákazovými značkami a na ostatných cestách, ku ktorým sme z rôznych príčin mali pripomienky, bude prebiehať monitoring s takzvanou nulovou sadzbou mýta a po výsledkoch monitorovania cca v priebehu šiestich mesiacov sa k týmto cestám vrátime a prijmeme rozhodnutie na základe objektívnych výsledkov monitoringu.

Niektoré ďalšie veci sa vám však nedarí presadiť…
Naše združenie zatiaľ nie je úspešné v presadzovaní nového zákona o daniach z motorových vozidiel a napriek tomu, že sme tento návrh predložili už ku koncu minulého roku a ministerstvo financií s ním súhlasilo, nepodarilo sa nám ho dostať na rokovanie parlamentu, pretože ministerstvo financií nevie z dôvodu obmedzeného štátneho rozpočtu splniť našu požiadavku na zavedenie výrazných ekologických zliav. Táto požiadavka je pre nás zásadná a vzhľadom na situáciu v okolitých štátoch na nej naďalej trváme. Z ministerstva financií však máme prísľub, že sa k tejto problematike vzhľadom na konkurencieschop­nosť našich dopravcov vrátime.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#cesty II. a III. triedy #Ľubomír Honíšek #Česmad
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku