Slovensko zmení zástupcov v medzinárodných inštitúciách

Slovensko bude mať nových zástupcov v bankových radách Medzinárodnej investičnej banky a Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.

11.09.2013 13:07
Graf Foto:
Ilustračné foto
debata

Vláda totiž schválila návrh rezortu financií na odvolanie Kataríny Kaszasovej a Andreja Solára z bankových rád oboch inštitúcií. Kabinet zároveň vymenoval do rovnakých pozícií Mária Virčíka a Katarínu Kováčovú. Všetci štyria sú pracovníkmi ministerstva financií. Ich zamestnávateľ tieto zmeny odôvodňuje organizačnými a personálnymi zmenami na Ministerstve financií SR.

Medzinárodná investičná banka a Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce majú štatút medzivládnej inštitúcie so sídlom v Moskve a ich činnosť sa uskutočňuje na základe medzivládnych dohôd a ich štatútov, ktoré sú zaregistrované na sekretariáte OSN. Obe tieto medzinárodné finančné inštitúcie boli založené v čase existencie Rady vzájomnej hospodárskej spolupráce. Medzinárodná investičná banka v roku 1970 a Medzinárodná banka hospodárskej spolupráce v roku 1963.

Členskými štátmi Medzinárodnej investičnej banky sú Bulharsko, Česká republika, Vietnam, Mongolsko, Ruská federácia, Kuba, Rumunsko a Slovenská republika. Podiel Slovenskej republiky na celkovom splatenom kapitáli banky ku koncu minulého roka je 10,4 mil. eur, čo predstavuje 6,29 %. Výška základného kapitálu banky je zhruba 1 mld. Členskými štátmi Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce sú Bulharsko, Česká republika, Vietnam, Mongolsko, Ruská federácia, Rumunsko, Poľská republika a Slovenská republika. Podiel Slovenskej republiky na celkovom splatenom kapitáli je 8,6 mil. eur, čo predstavuje 6 %. Výška základného kapitálu banky je 400 mil. eur.

V súčasnosti obe banky prebiehajú procesom transformácie a modernizácie svojej bankovej činnosti na úroveň porovnateľnú s medzinárodnou praxou. Na tohtoročnom zasadnutí bankových rád oboch inštitúcií v Bratislave členské štáty prijali uznesenie pokračovať v ich transformácii. Okrem toho bankové rady prijali rozhodnutia o posilnení kapitálu oboch inštitúcií za účelom získania ratingu a rozvoja bankových a úverových aktivít týchto bánk v členských štátoch. V prípade Medzinárodnej investičnej banky ide o zvýšenie splatenej časti základného kapitálu o viac ako 100 mil. eur od členských štátov a zvýšenie splatenej časti základného kapitálu o 70 mil. eur z nerozdeleného zisku. V prípade Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce ide o zvýšenie splatenej časti základného kapitálu o zhruba 50 mil. eur z nerozdeleného zisku. Banková rada tiež prijala rozhodnutie o vyplatení dividend členským štátom vo výške 10 mil. eur.

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #inštitúcie #banková rada