Núdzové rezervy ropy dostane na starosť nová agentúra

Vláda schválila Návrh krokov pre založenie obchodnej Spoločnosti pre skladovanie a.s., a takisto vznik Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktorý predložila Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR.

21.08.2013 16:13
debata

Vznik nových inštitúcií vyplýva zo zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov, ktorý ešte v júni schválili poslanci Národnej rady SR.

Spomínaná spoločnosť by podľa schváleného návrhu mala byť založená ako spoločný podnik, ktorý by Správa štátnych hmotných rezerv mala založiť so spoločnosťou Transpetrol. Správa rezerv by mala vložiť do novej spoločnosti nepeňažný vklad, ako napríklad skladovacie zariadenia a ich príslušenstvo slúžiace na skladovanie ropy a ropných výrobkov.

Základné imanie spomínanej spoločnosti by podľa schváleného návrhu malo predstavovať 71,5 mil. eur. Spoločnosť Transpetrol by mala v spoločnom podniku vlastniť 1 287 akcií a správa rezerv 200 akcií, pričom menovitá hodnota akcie by mala predstavovať 48 100 eur. Spomínaný pomer akcií by mal odzrkadľovať pomer hodnoty vložených nepeňažných vkladov.

Agentúra pre núdzové zásoby by mala byť založená novou spoločnosťou spolu s vybranými podnikateľmi. Zakladateľská zmluva a stanovy by mali zabezpečiť kontrolu štátu, aby núdzové zásoby neboli ovládané vybranými podnikateľmi. Agentúra by mala pre vybraných podnikateľov poskytovať službu udržiavania núdzových zásob a podnikatelia by mali agentúre za túto službu platiť zmluvnú odplatu. V agentúre by mala mať Spoločnosť pre skladovanie 70-percentný podiel na hlasovacích právach a zvyšný 30-percentný podiel by si mali rozdeliť vybraní podnikatelia.

debata chyba
Viac na túto tému: #ropa #Správa štátnych hmotných rezerv #Transpetrol