Tunel Korbeľka môže zdržať výstavbu úseku D1 Turany-Hubová

Začiatok výstavby vyše 13,5-kilometrového úseku diaľnice D1 Turany - Hubová s tunelmi Rojkov a Havran sa môže oddialiť pre zosuv svahu i prípadnú zmenu trasy. Stane sa tak vtedy, ak plánovanú povrchovú trasu diaľnice údolím Váhu nahradí variant s tunelom Korbeľka, ktorý presadzujú enviroaktivisti. v

02.08.2013 13:32
Diaľnica, značka Foto:
Ilustračné foto
debata (2)

„V prípade, že by sa preukázal variant Korbeľka vhodnejší, je predpoklad, že začiatok výstavby tohto variantu by bol posunutý na neskorší termín voči začiatku výstavby povrchového variantu,“ potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Marcel Jánošík.

Ministerstvo dopravy plánovalo začať so stavbou diaľnice medzi Martinom a Ružomberkom podľa povrchového variantu bez tunela Korbeľka v polovici roku 2015. Práce s pôvodne odhadovanými nákladmi okolo 700 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty by mali trvať štyri roky, teda do roku 2019. Diaľnica má byť spolufinancovaná z peňazí Európskej únie.

NDS už skôr zmenila podklady pre budúcu verejnú súťaž na výstavbu D1 Turany – Hubová. Zdôvodnila to rozsiahlym svahovým zosuvom v horskom masíve neďaleko obce Šútovo v polovici apríla. Ten má vplyv na riešenie trasy úseku diaľnice v kilometri 2,9 až 3,6 aj na rozsah súťažných podkladov. Následkom toho sa zmení predpokladaná cena aj jednotlivé termíny výstavby.

V súčasnosti pokračuje verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie pre stavbu diaľnice medzi Turcom a Liptovom. Po spracovaní projektovej dokumentácie budú známe stavebné náklady i plánované termíny. „Súčasťou prác v prvej etape je vykonanie terénneho inžiniersko-geologického prieskumu oboch variantov trasovania – povrchového variantu v mieste zosuvu v priestore šútovských jazierok ako aj variantu s tunelom Korbeľka,“ uviedol ďalej Jánošík. Následne bude podľa neho spracovaná podrobná porovnávacia štúdia, ktorá posúdi oba varianty okrem ostatných ukazovateľov aj z pohľadu geologických pomerov, technického, environmentálneho, sociálnych dopadov a tiež z pohľadu nákladov. „Na základe tohto porovnania bude zrejmé, ktorý z variantov je vhodnejší,“ dodal hovorca NDS.

Generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD), a.s. v Žiline Ľubomír Palčák sa na základe štúdie najnovšie priklonil k zmene trasy výstavby D1 Turany – Hubová s tunelom Korbeľka. „Národná diaľničná spoločnosť nedisponuje štúdiou, ktorú spracoval VÚD a preto sa k nej nemôže vyjadriť,“ zareagoval Jánošík. Ministerstvo dopravy sa k štúdii nevyjadrilo tiež so zdôvodnením, že jej finálnu verziu zatiaľ oficiálne nedostalo. „Okrem záverov tejto správy však bude potrebné zohľadniť aj výsledky komplexných geologických prieskumov, ktoré zmanažuje NDS,“ odkázal rezort dopravy.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #D1 #diaľnice #Turany #Hubová #Korbeľka