Úrad predražil informačný systém 42-násobne, zistila kontrola

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR odhalil nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov na informačné systémy Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.

24.07.2013 16:55
Euro, peniaze, ekonomika, graf, počítač Foto:
Ilustračné foto
debata (25)

Za systém Inventio a Inventio II mal totiž ÚPV v období rokov 2003 až 2013 zaplatiť 1,17 mil. eur, čím sa podľa NKÚ pôvodne plánovaná suma zvýšila viac než 42-krát. Informovala o tom Iveta Bieliková, zastupujúca riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou na NKÚ. Podľa informácií z portálu zmluvy.gov.sk mala byť dodávateľom firma Dimano a.s. ÚPV pri verejnom obstarávaní systému Inventio pôvodne počítal nákladmi 27,5 tis. eur.

„Na Inventio boli vynaložené finančné prostriedky na základe predmetnej zmluvy 226 345,16 eura a na Inventio II suma 948 125,58 eura,“ uvádza NKÚ (Od roku 2007 začala spoločnosť vyvíjať nový systém s pracovným názvom Inventio II – pozn. red.). Podľa údajov NKÚ neboli pri obstarávaní systému Inventio II použité postupy a metódy obstarávania podľa zákona a ÚPV neuplatnil princíp transparentnosti a hospodárnosti.

Nehospodárne nakladanie s peniazmi malo umožniť niekoľko skutočností, okrem iného neštandardne uzatvorená zmluva, nejednoznačne stanovené požiadavky na predmet plnenia zmluvy, chýbajúca priebežná analýza posúdenia efektívnosti a hospodárnosti uzatvorenej zmluvy a dodatkov, nestanovenie celkovej ceny za predmet zmluvy. „Dohodnutá bola len hodinová sadzba podľa druhu dodávaných prác a služieb, neobsahovala ani termín odovzdania celého predmetu zákazky do riadneho užívania,“ dodala Bieliková. Kontrola NKÚ taktiež zistila, že k niektorým faktúram neboli priložené doklady preukazujúce ich opodstatnenosť.

ÚPV sa mal prešľapu dopustiť aj pri zmluve týkajúcej sa rozšírenia systému o časť TMView v sume 77,4 tis. eur. Na splnenie zákazky mal dodávateľ čas do 30. septembra 2009, avšak ÚPV ho prevzal až 18. decembra. ÚPV si podľa kontrolórov neuplatnil voči dodávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň (dohromady vyše 3 tis. eur), aj keď na to mal mať nárok. Za nedodržanie termínu mohol úrad ešte vyžadovať ďalších 16,3 tis. eur, avšak ani v tomto prípade tak neurobil. Podľa predstaviteľov NKÚ tak nepostupoval v súlade so zákonom o správe majetku štátu.

Návšteva kontrolórov na ÚPV tiež odhalila nevýhodne uzavretú dohodu o mlčanlivosti. „Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahovala na všetky údaje obchodného, právneho, finančného, technického a podobného charakteru,“ dodala Bieliková. V prípade porušenia by museli účastníci dohody zaplatiť pokutu 33,2 tis. eur za každé porušenie. Navyše, nejasná formulácia zmluvy podľa NKÚ nedefinovala, ktoré informácie sú dôverné.

Systém Inventio II nebol ku koncu kontroly ešte v produkčnej prevádzke. Dôvodom bolo podľa Bielikovej neúčinné projektové riadenie a časovo neobmedzené opravy. Navyše ÚPV nemenoval ani zodpovedného gestora projektu. Inventio II mal na ÚPV plniť úlohu hlavného systému, určeného na evidenciu a správu konania o priemyselných právach a mal slúžiť ako register predmetov priemyselného vlastníctva. ÚPV na základe zistení NKÚ prijal 42 opatrení na odstránenie nedostatkov.

25 debata chyba
Viac na túto tému: #Najvyšší kontrolný úrad #NKÚ #Úrad priemyselného vlastníctva #ÚPV #kontrola #predraženie