Slovensko podľa NBS bude rásť len o 1,3 percenta

Národná banka Slovenska (NBS) znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 1,3 %.

29.01.2013 16:37
Euro, peniaze, ekonomika, graf Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Urobila tak v rámci aktualizácie svojej decembrovej prognózy, kedy ešte očakávala rast na úrovni 1,6 %. V roku 2014 by mal rast ekonomiky znovu zrýchliť na úroveň 3,3 %. Informovala o tom centrálna banka, ktorá aktualizáciu prognózy zverejnila kvôli tomu, že podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa má ako člen makroekonomického výboru pri rezorte financií spolupodieľať na vypracovaní makroekonomickej prognózy, ktorá má byť vyhotovená do 15. februára.

"Aktuálnu predikciu najvýraznejšie ovplyvnili dva faktory. Mierne nižší rast zahraničného dopytu na jednej strane spomalil rast exportnej výkonnosti a na strane druhej horšie ako očakávané indikátory z domácej ekonomiky prispeli k prehodnoteniu rastu ekonomiky na roky 2013 a 2014 smerom k nižším úrovniam,“ komentuje zverejnenú aktualizáciu Národná banka Slovenska.

V cenovom vývoji sa podľa aktualizovanej predikcie predpokladá spomalenie inflácie z 3,7 % v roku 2012 na 2,2 % a 1,9 % v rokoch 2013 a 2014. „V aktuálnej strednodobej prognóze sú v reálnej ekonomike riziká pre rok 2013 vyvážené a pre rok 2014 stále na negatívnej strane. Najvýznamnejší rizikový faktor predstavuje možná dodatočná konsolidácia verejných financií na Slovensku a v eurozóne mimo Nemecka. V cenovom vývoji neboli identifikované významnejšie riziká,“ dodáva centrálna banka.

Na trhu práce by mal ešte aj v roku 2013 prevládať negatívny vývoj v zamestnanosti, keďže rast ekonomiky nebude natoľko robustný, aby sa vytvorili nové pracovné príležitosti. Avšak s postupnou obnovou zahraničného a domáceho dopytu v priebehu roku 2013 sa očakáva pomalý rast zamestnanosti a postupný pokles miery nezamestnanosti. V roku 2013 by tak mala miera nezamestnanosti podľa centrálnej banky stúpnuť z 14 % na 14,6 % a v roku 2014 následne poklesnúť na 14,3 %.

1 debata chyba