Slovensko v druhom štvrťroku rástlo o 2,8 percenta

Medziročný rast slovenského hospodárstva sa v druhom štvrťroku podľa očakávaní zmiernil.

06.09.2012 09:43
Peniaze, mince, euro
Ilustračné foto
debata (5)

Ako informoval Štatistický úrad SR, hrubý domáci produkt v druhom štvrťroku reálne medziročne stúpol v stálych cenách o 2,8 %, kým v prvom štvrťroku hospodárstvo rástlo o 3 %. V medzikvartálnom porovnaní HDP vzrástol o 0,7 %. Objem hrubého domáceho produktu v bežných cenách sa v druhom štvrťroku zvýšil o 3,8 % na 17,85 mld. eur.

Ekonomický rast bol podobne ako v predchádzajúcich štvrťrokoch ovplyvnený hlavne rastom zahraničného dopytu. Vývoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 8,9 %, čo bolo o 4,2 percentu­álneho bodu menej ako v 2. štvrťroku 2011. Súčasne vzrástol dovoz výrobkov a služieb o 3,2 %. „Zníženie domáceho dopytu o 1,6 % bolo v rozhodujúcej miere spôsobené poklesom tvorby hrubého kapitálu o 4,6 % a konečnej spotreby verejnej správy o 2,1 %. Nižšia bola aj konečná spotreba domácností o 0,3 %,“ uviedli štatistici. Minuloročnú úroveň prevýšila iba spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 1,2 %.

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu v 2. štvrťroku tvorila pridaná hodnota 16,3 mld. eur. Najväčší objem, až 33,1 percenta z celkovej pridanej hodnoty, vytvoril priemysel, z toho priemyselná výroba tvorila 26,8 %. Významný bol aj podiel obchodu, dopravy a skladovania, ubytovacích a stravovacích služieb, ktorý dosiahol 19,6 %. Podiel pridanej hodnoty vytvorenej vo verejnej správe, vzdelávaní, zdravotníctve a sociálnej pomoci predstavoval 14,5 %. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2011 najviac vzrástol podiel priemyselnej výroby, a to o 1,2 percentu­álneho bodu. Najviac, o 0,7 percentu­álneho bodu, kleslo odvetvie stavebníctva.

Slovenské hospodárstvo za celý minulý rok stúplo o 3,3 % a spomalilo tak zo 4,2-percentného rastu z roku 2010. V poslednom štvrťroku vlaňajška hrubý domáci produkt stúpol o 3,4 %. V prvom štvrťroku tohto roka hospodárstvo stúplo o spomínané 3 %. V medzikvartálnom porovnaní oproti poslednému štvrťroku minulého roka po sezónnom očistení hrubý domáci produkt reálne stúpol o 0,7 %.

5 debata chyba