Daňové príjmy zaostali za plánom o 3,3 percenta

Štát vybral na daniach ku koncu októbra o 3,3 % menej prostriedkov, ako plánoval. Celkové daňové príjmy štátu dosiahli ku koncu desiateho mesiaca podľa údajov Daňového riaditeľstva SR takmer 7,1 miliardy eur a alikvotnú časť rozpočtu naplnili na 96,66 %. Nedaňové príjmy predstavovali 211,3 milióna eur.

11.11.2011 14:01
Peniaze, euro, mince Foto:
Ilustračné foto
debata

V rámci dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku štát vybral 1,538 mld. eur, čo bolo 95,6 % z plánovanej úrovne. Výber dane z príjmov fyzických osôb pritom ku koncu októbra predstavoval 1,334 mld. eur, čo bolo 89,6 % z očakávanej úrovne. Lepší výber vykazuje daňové riaditeľstvo pri dani z príjmov právnických osôb, a to vo výške 1,379 mld. eur, čo je 98,9 % rozpočtovanej výš­ky.

Výber domácich daní na tovary a služby dosiahol 5,487 mld. eur, čo bolo o 2,49 % menej, ako štát plánoval. Samotný výber dane z pridanej hodnoty (DPH) predstavoval 3,827 mld. eur a naplnil tak 98,37 % rozpočtovanej hodnoty ku koncu desiateho mesiaca. Výber spotrebných daní dosiahol 1,66 mld. eur, čo predstavovalo 95,56 % rozpočtovanej úrovne.

Štát by mal v tomto roku podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte hospodáriť s príjmami 13,148 mld. eur a výdavkami vo výške 16,958 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu je tak pre tento rok rozpočtovaný v objeme 3,81 mld. eur. Schodok verejných financií ako celku, ktorý okrem hospodárenia štátu zahŕňa aj hospodárenie ďalších verejných inštitúcií, sa rozpočtuje na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu.

debata chyba