Na Malom Dunaji chcú postaviť malú vodnú elektráreň

Spoločnosť Prvá Produkčná plánuje do výstavby elektrárne v obci Eliášovce investovať zhruba 3 mil. eur.

12.10.2011 15:53
Vodná elektráreň Foto:
Ilustračné foto.
debata

Spoločnosť Prvá Produkčná, s.r.o. plánuje na Malom Dunaji výstavbu malej vodnej elektrárne. Tá by mala vyrásť v obci Eliášovce v dunajskostredskom okrese. Výstavba elektrárne by si mala vyžiadať zhruba 3 mil. eur. Vodná elektráreň by mala ročne vyrobiť viac ako päť tisíc megawatthodín elektrickej energie.

„V navrhovanej lokalite sú vhodné hydrologické, reliéfové a geologické podmienky na vybudovanie malej vodnej elektrárne. Výstavbou malej vodnej elektrárne sa plnia základné priority energetickej politiky SR,“ zdôvodnila spoločnosť svoje plány vo svojom investičnom zámere, ktorý už predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA). Termín začatia výstavby malej vodnej elektrárne bude podľa investora závisieť od povoľovacieho konania.

„So začiatkom výstavby sa uvažuje v budúcom roku, predpokladaná doba výstavby sú dva roky,“ dodal investor vo svojom zámere.Už viaceré spoločnosti predložili svoje projekty na výstavbu malých vodných elektrární, či už na rieke Hron alebo na rieke Váh, na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vláda v tomto roku už schválila koncepciu ministerstva životného prostredia. Podľa nej sa do roku 2030 má na Slovensku prostredníctvom malých vodných elektrární vyrobiť ročne 850 gigawatthodín elektrickej energie. V súčasnosti vyrobia malé vodné elektrárne približne 300 gigawatthodín elektriny.

Súčasný stav využívania hydroenergetického potenciálu slovenských vodných tokov na výrobu elektrickej energie v malých vodných elektrárňach je stagnujúci. Súvisí to predovšetkým s ich problematickým umiestňovaním, ktoré je okrem technických požiadaviek podmienené zohľadňovaním množstva ďalších aspektov, z ktorých najväčšou bariérou sú tie environmentálne.

elková spotreba elektriny Slovenska v minulom roku bola 28,7 terawatthodín elektrickej energie. Z toho 20 % elektriny bolo vyrobených vo vodných elektrárňach. Spoločnosť Prvá Produkčná vznikla podľa výpisu z Obchodného registra SR v roku 2001. Sídli v Bratislave a jediným spoločníkom vo firme je fyzická osoba.

debata chyba