Miškov vidí priestor na nižšie ceny energií

Minister hospodárstva Juraj Miškov vidí priestor na znižovanie cien energií. "Myslíme si, že je priestor na zníženie cien energií. Vo vzťahu k Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) budeme deklarovať, aby nastavil regulačnú politiku tak, aby monopoly nemali žiadne neprimerané zisky," povedal minister Miškov po rokovaní s ministrom pôdohospodárstva Zsoltom Simonom a premiérkou Ivetou Radičovou o cenách potravín.

22.02.2011 17:02
Juraj Miškov Foto:
Juraj Miškov
debata (2)

Podľa Miškova, ministerstvo nebude súhlasiť s predloženou regulačnou politikou na roky 2012 až 2016, ktorú už úrad dal do pripomienkového konania. „Ministerstvo hospodárstva kladie veľký dôraz na dobrú regulačnú politiku štátu. Nepoviem žiadne tajomstvo, že Slovensko má najvyššie ceny v rámci krajín V4. Takéto niečo je jednoducho nepredstaviteľné, nemôžeme to tolerovať. Nebudeme súhlasiť s takou regulačnou politikou, aby sme mali najvyššie ceny energií,“ dodal Miškov.

Aj podľa premiérky Ivety Radičovej súčasná regulačná politika ako aj návrh budúcej je pre súčasnú vládu neprijateľná. „Plne podporujem ministra hospodárstva. Ten materiál je neprijateľný. Zo zákona neobsahuje, čo má obsahovať. Nenájdete tam ani zmienku, na základe akých kritérií bude ÚRSO určovať ceny. V podstate len tak, na základe nejakých všeobecných princípov,“ zdôraznila premiérka, podľa ktorej lepšia regulačná politika by zabránila nárastu cien energií a následne aj cien potravín.

„Nie je pravda, že Slovensko má najvyššie ceny energií,“ reagoval šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík. Podľa neho v oblasti dodávky elektriny a plynu domácnostiam má Slovensko ceny nižšie ako je európsky priemer. „Distribučné poplatky sú tiež pod priemerom Európskej únie. Vyššie sú len ceny za prenos elektriny, ale to len v dôsledku začlenenia 110 kV sústavy počas privatizačného procesu do distribučných sietí a nie do prenosovej sústavy, ako je to v ostatných štátoch,“ dodal Holjenčík

Minister Miškov podľa šéfa regulačného úradu zabudol uviesť, že podstatný nárast cien elektriny pre podnikateľov spôsobilo netransparentné stanovenie poplatku za odvod do jadrového fondu, či podpora živelnej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

„Všetky úradom regulované poplatky sú pod priemerom Európskej únie. Úrad striktne dodržuje zásadu, že cena elektriny a plynu obsahuje oprávnené náklady a primeraný zisk. O neprimeraných ziskoch monopolov, ktoré spomínal pán minister Miškov, by sa dalo hovoriť napríklad vtedy, ak by úrad schválil návrhy na zvýšenie cien plynu, s ktorými ministerstvo de facto súhlasilo,“ konštatoval Holjenčík.

2 debata chyba