Na vládny balíček najviac doplatia motoristi

Vládna koalícia do balíčka na rok 2011 nečakane doplnila nové zásadné opatrenia, ktoré nadmieru zaťažia motoristov.

08.09.2010 00:01
Benzín, nafta, tankovanie, pumpa Foto:
Ilustračné foto
debata (204)

Koalícia chce zdražiť diaľničné známky z 36,50 eura na 50 eur. Okrem toho cez nové dane na biozložky a poplatok na zásobníky zvýši priamo cenu benzínov a nafty.

Z cien palív budú vodiči platiť daň z pridanej hodnoty 20 percent, namiesto doterajších 19 percent. Vyššia DPH sa bude týkať všetkých tovarov a služieb. Koalícia navyše zvýši daň na „červenú“ naftu roľníkom a výnos nevráti ostatným vodičom cez nižšiu daň na naftu, ako strany sľubovali v programe.

Z celkového balíčka na strane príjmov vo výške 800 miliónov eur tak motoristi štátu dajú až okolo 200 miliónov eur. Vyplýva to z doložky vplyvov, ktorú v utorok zverejnil rezort financií ministra Ivana Mikloša (SDKÚ).

Liter benzínu aj nafty v dôsledku vládnych opatrení od januára zdražie podľa prepočtov Pravdy o vyše tri centy. A „červená“ nafta pre roľníkov pôjde hore o 17 centov.

Radikálne zvýšenie spotrebných daní čaká pivo, kde daň stúpne o 49 percent a pollitrový krígeľ čapovanej desiatky zdražie asi o tri centy.

Ceny cigariet vláda od marca cez vyššie dane zdvihne asi o 14 centov na škatuľku. Zdaňovať sa bude aj spotreba tovarov, kde bola daň nulová. Týka sa to obľúbeného plynu LPG na pohon áut, ale aj uhlia a plynu na výrobu tepla pre domácnosti. Balíček neobíde ani elektrinu, z ktorej budú ľudia po novom štátu odvádzať 0,3 centa z kilowatthodiny na likvidáciu starších jadrových elektrární.

Konsolidačný balíček
      Vplyv na saldo      

(ESA95, mil. eur) ||||

Názov Opis opatrenia Termín 2011 2012 2013 2014
Daň z príjmov     78,9 142,6 157,6 149,9
DPFO – zrušenie oslobodení Zrušenie oslobodenia príplatkov k dôchodku a príplatkov za výkon funkcie u sudcov a prokurátorov (§ 9 ods. 2 písm. c) od 1.1.2011 0,6 0,6 0,6 0,6
DPFO – zrušenie oslobodení Zrušenie úpravy základu dane o náklady na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov od 1.1.2011 0,4 0,7 0,7 0,7
DPFO – zrušenie oslobodení Zrušenie nezdaniteľnej časti základu dane na DDS, životné poistenie a účelové sporenie (12000 Sk) od 1.1.2011 14,3 65,6 66,5 67,4
DPFO – zrušenie oslobodení Znížiť oslobodenie od dane z príjmov z 5-násobku ŽM na sumu 500 eur 2011 2,7 2,8 2,9 3,0
DPFO – NČZD len pre závislú činnosť a podnikanie Zrušenie NČZD na príjmy z prenájmu, kapitálového majetku a ostatných príjmov. Zrážková daň zaplatením vysporiadaná s výnimkou podielových listov a dlhopisov (u DPFO). 2011 23,5 24,2 24,3 24,4
DPFO – paušálne výdavky Zníženie paušálnych výdavkov pre všetky skupiny živnostníkov na 40% 2011 4,6 8,2 12,6 13,3
DPFO Zdaňovanie vreckového pri služobných cestách. (zákonné 5 – 40% CN, aj nadlimitné vreckové) 2011 0,1 0,1 0,1 0,1
DPFO – zrušenie oslobodení príjmu pri predaji nehnuteľnosti „Zrušenie oslobodení – zostane podmienka 5 rokov pri vlastníctve (§9 ods.1 písm.a,b); dedenie“ od 1.1.2011 0,0 0,1 0,3 0,5
DPPO – finančný prenájom Zjednotenie odpisovania hmotného majetku obstaraného formou FP s odpisovaním pri ostatných formách obstarania hmotného majetku. 2011 7,0 12,0 19,0 7,1
DPPO – predaj a nájom majetku obcí a VÚC Zdanenie príjmov obcí a VÚC z predaja a nájmu majetku. 2011 18,4 18,6 18,7 18,9
DPPO – zrážková daň zaplatením vysporiadaná. Právnické osoby si nebudú znižovať daňovú povinnosť o zaplatenú zrážkovú daň s výnimkou podielových listov a dlhopisov. 2011 7,4 9,8 11,8 13,8
Daň z pridanej hodnoty     185,5 196,3 209,3 224,2
DPH – zvýšenie základnej sadzby na 20% Zvýšenie základnej sadzby dane z 19% na 20% pri ponechaní zníženej sadzby 10% od 1.1.2011 183,1 193,9 206,9 221,9
DPH – zrušenie zníženej sadzby 6% Zrušenie 6%-nej sadzby na „predaj z dvora“, zaradenie „predaja z dvora“ do základnej sadzby dane od 1.1.2011 2,4 2,3 2,3 2,3
Spotrebné dane     134,3 163,3 182,4 197,0
SD – Zvýšenie sadzby na pivo (50% liehu) Zvýšenie sadzby dane zo 1.65 na 2,45 eur/Plato/hl. (0.149 na 0.22 eur/l pri 10-tke, čiže o 0.07 eur/l). Rovnaký nárast (49%) aj pri malých pivovaroch, sadzba z 1,22 na 1,82 eur/Plato/hl; (zmena ceny 10-tky o 0,04 EUR/fľaša) od 1.3.2011 14,9 25,5 26,0 26,6
SD – zvýšenie sadzby dane na tabak a tabakové výrobky Zvýšenie sadzby dane na tabak a tabakové výrobky v dvoch krokoch tak, aby spĺňali požiadavky príslušnej európskej legislatívy od 1.1.2014 (90 eur/1000 cig., 63%). Od 1.3.2011 zvýšenie o 5%, následne 1.3.2013 o ďalších 5%; (nárast ceny krabičky s 20 kusmi cig. na úrovni 0,09 EUR) od 1.3.2011 a 1.3.2013 15,0 25,8 42,0 53,8
SD – zmena sadzby dane z minerálneho oleja Zrušenie zníženej sadzby dane na červenú naftu z úrovne 225,71 EUR/1000 litrov na základnú sadzbu 368 EUR/1000 litrov (nárast sadzby o 0,142 EUR/ liter, t.j. 63%; nárast konečnej 0,17 EUR/ liter) od 1.1.2011 44,0 44,0 44,0 44,0
SD – zrušenie fakultatívnych oslobodení pri spotrebnej dani z minerálneho oleja Znovuzavedenie sadzby na úrovni 182 EUR/1000 kg pri LPG (LPG už bolo zdanené do 1.7.2008 na úrovni 259 EUR EUR/1000 kg); musíme zdaňovať kvôli upozorneniu zo strany Komisie; od 1.1.2011 5,1 5,1 5,1 5,1
SD – zrušenie fakultatívnych oslobodení pri energetických daniach Zemný plyn CNG ako pohonná látka (zrušenie oslobodenia od dane, zvýšenie z 0 na 13.27 eur/MWh); musíme zdaňovať kvôli upozorneniu zo strany Komisie; od 1.1.2011 2,6 2,6 2,6 2,6
SD – zrušenie daňového zvýhodnenia pre biopalivá v zmesi s fosílnym palivom Biopalivá – zrušenie daňového zvýhodnenia pre biopalivá v zmesi s fosílnym palivom, ktoré je SR oprávnená uplatňovať do konca 2012. Od 2013 sa v návrhu revízie smernice s daňovým zvýhodnením neuvažuje. Počíta sa so zvýšením základnej sadzby o 5% pre palivá, ktoré budú primiešavať do 4,4% objemu; od 1.1.2011 43,6 45,6 47,9 50,2
SD – zrušenie fakultatívnych oslobodení pri spotrebnej dani z minerálneho oleja Minerálny olej – lodná prevádzková látka pri preprave tovaru na Dunaji (nafta); zrušenie výnimky od 1.1.2011 3,1 3,1 3,1 3,1
SD – zrušenie oslobodení pri energetických daniach Zemný plyn (ako palivo) – teplárne, výroba tepla pre domácnosti; musíme z dôvodu napadnutia zo strany Komisie od 1.6.2011 4,2 8,5 8,5 8,5
SD – zrušenie oslobodení pri energetických daniach Uhlie – zrušenie oslobodenia na výrobu tepla pre domácnosti; musíme z dôvodu napadnutia zo strany Komisie od 1.6.2011 1,8 3,1 3,1 3,1
Nedaňové príjmy     199,1 201,0 203,3 205,7
Poplatok – štátne hmotné rezervy 1,7 centa na 1 liter benzínu a nafty   45,1 47,0 49,3 51,7
Poplatok – Národný jadrový fond 3 eurá na 1 MWh   70,0 70,0 70,0 70,0
Predaj CO2 kvót v tabuľke je uvedený čistý vplyv; celkové príjmy 100 mil. eur, pričom 30 mil. eur sa použije na zelené projekty   70,0 70,0 70,0 70,0
Diaľničné nálepky zvýšenie ceny ročnej nálepky z 36,5 eur na 50 eur   14,0 14,0 14,0 14,0
SPOLU     597,8 703,2 752,5 776,8
(% na HDP)     0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
HDP b.c.     69772 75110 81075 87512
.

Zdroj: Ministerstvo financií

204 debata chyba