Sulíkov odvodový bonus je beh na dlhú trať

Kandidát SaS Jozef Mihál by mal v budúcej vláde takmer naisto obsadiť post ministra práce. Vzhľadom na program jeho strany by sa v takom prípade dalo očakávať, že Slovensko zrejme nastúpi cestu k tvrdšej sociálnej reforme, k akej sa v roku 2002 odhodlal vtedajší minister Ľudovít Kaník.

17.06.2010 06:38
Jozef Mihál Foto:
Najvyššou prioritou SaS je presadiť zásadné zmeny v daňovom a odvodovom systéme. Post ministra práce by mal v novej vláde takmer naisto obsadiť Jozef Mihál.
debata (289)

Najvyššou prioritou SaS je totiž presadiť zásadné zmeny v daňovom a odvodovom systéme, ako aj v systéme vyplácania sociálnych dávok, tzv. odvodový bonus. A hoci ponuku ministerského kresla v stredu Mihál komentovať odmietol, k otázke pripravovanej reformy sa vyjadril jednoznačne: „Je to naše silné stanovisko pri formovaní programového vyhlásenia vlády.“

Nový systém obhajuje s tým, že prinesie veľa výhod a zjednodušení. Bežný občan by mal zavedením odvodového bonusu získať podľa Mihála vyššie čisté príjmy, ale aj sám sa starať o odvádzanie dávok štátu či dôchodok. Zjednotiť by sa mal základ dane, základ pre výpočet odvodov aj sociálnych dávok, a z 13 rôznych odvodov by mohli zostať dva.

Zásah do súčasného systému by však bol taký vážny, že s návrhmi SaS pred voľbami nesúhlasili ani SDKÚ, KDH či Most. SDKÚ a KDH ho dokonca označili za neprijateľný. Dnes už svoje výhrady formulujú opatrnejšie.

Exminister práce Július Brocka z KDH pripúšťa, že podobná reforma je potrebná a dôležitá. „Nie však v tomto období, keď vláda musí predovšetkým urýchlene stabilizovať verejné financie, teda ušetriť či inak získať miliardy eur, aby mohla postupne znížiť schodok štátneho rozpočtu zo súčasných siedmich na prijateľné dve percentá HDP,“ tvrdí. Nová koalícia sa podľa Brocku ocitne v úlohe „hasičov“ oveľa vážnejších problémov a o modeli odvodového bonusu môže nanajvýš začať seriózne uvažovať.

„S mnohými bodmi návrhu SaS po odbornej stránke súhlasíme a určite ich chceme podporovať,“ vyjadril sa včera aj podpredseda Mostu–Híd Ivan Švejna. Predložené návrhy zmien sú však podľa neho natoľko závažné, že ich schváleniu okrem dôkladnej odbornej debaty musí predchádzať aj široká a dlhodobá verejná diskusia. „Záleží nám na tom, aby ľudia reforme rozumeli a aby sa s ňou stotožnili,“ zdôraznil Švejna.

Projekt odvodového bonusu nie je nový. Predseda SaS Richard Sulík sa ho už pokúšal presadiť v časoch druhej vlády Mikuláša Dzurindu, keď pôsobil ako poradca ministra fi nancií, aj v uplynulom volebnom období koalície Roberta Fica.

Odborníci Sulíkove návrhy tiež v zásade neodmietajú. „Je isté, že súčasný ťažkopádny a zneužiteľný systém treba od základov zmeniť,“ pripomína ekonóm a prognostik Pavol Kárász zo Slovenskej akadémie vied. Úskalie však vidí v tom, že sa stále nespracovala nijaká analýza sociálnych dosahov reformy takéhoto rozsahu. Kárász tiež odporúča diskusiu o bonuse dôsledne odpolitizovať. „Aj Kaníkove čiastkové reformy sa v mnohom ukázali chybné, najmä preto, že boli šité príliš horúcou ihlou,“ mieni.

Podľa ekonóma INESS Radovana Ďuranu je Sulíkov odvodový bonus reakciou na súčasný stav v sociálnom systéme, ktorý je neprehľadný, zložitý, administratívne nákladný a príliš zaťažujúci zamestnávateľov. „Myslím si však, že jestvujú aj iné možnosti reforiem, ktoré by zabezpečili vyššiu transparentnosť a adresnosť či nižšie odvodové zaťaženie práce,“ uzatvára.

Podstata zmeny daňového a odvodového systému – daňový bonus

  1. hrubý príjem zamestnanca sa zvýši o súčasné odvody zamestnávateľa (o 35 %)
  2. okrem príjmu od zamestnávateľa dostane zamestnanec aj štátnu sociálnu dávku vo výške životného minima (185 eur), ale zníženú o 10 % svojho hrubého príjmu z bodu 1
  3. zo súčtu tohto príjmu zamestnanec zaplatí 19 % daň a 18 % odvody
  4. ak bude v II. pilieri (má viac ako 35 rokov), zaplatí ešte 6,66 % do druhého piliera
  5. to, čo zostane, bude jeho čistý príjem
  6. napríklad pre rodinu s dvoma deťmi pri mzde manžela 800 eur a manželky 600 eur to znamená zvýšenie čistého príjmu o 182 eur mesačne oproti súčasnému stavu

Efekty, ktoré by mal odvodový bonus priniesť

odpadne motivácia nepracovať (dnes nezamestnaný dostáva štátnu dávku, o ktorú po nástupe do práce príde, čo ho demotivuje pracovať – odvodový bonus umožňuje súbeh nízkej mzdy a štátnej dávky)

vzniknú nové pracovné miesta (odvodový bonus zamestnávateľovi výrazne zníži zaťaženie z nízkych miezd, keďže odvádzaná hodnota za zamestnanca klesne pod ním vytvorenú hodnotu, nárast pracovných miest sa odhaduje až na 40–tisíc)

dôchodkový vek sa stane bezpredmetný (každý bude pracovať, dokedy uzná za vhodné, od štátu dostane k príjmu odvodový bonus a odvedie daň a odvody, kto nemá nijaký príjem, nadobudne nárok na odvodový bonus vo výške súčtu štátnych dávok)

minimálna mzda bude bezpredmetná (súčet štátnych dávok bude každému garantovať príjem na prežitie, vďaka súbehu mzdy a sociálnej dávky stačí občanovi oveľa nižšia mzda, než súčasná minimálna mzda 308 eur brutto)

zjednotí sa hrubá mzda a osobné náklady, zjednotí sa základ pre výpočet dane a odvodu, ročné zúčtovanie pri dani aj odvodoch vnesie väčšiu spravodlivosť do systému

ZDROJ: SAS

289 debata chyba
Flowers