Slovensko dostane z eurofondov navyše 138 miliónov eur

Slovensko dostane zo štrukturálnych fondov v nasledujúcich troch rokoch navyše 138 milióna eur, Česká republika 237 milióna eur a Poľsko 633 milióna eur.

19.04.2010 12:48
euro, peniaze, bankovky Foto:
Ilustračné foto
debata (9)

Toto navýšenie je priamym dôsledkom silnejšieho hospodárskeho rastu, než s akým sa počítalo v prognózach pre tieto krajiny počas rokov 2007 až 2009, informovalo Zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku. Hospodársky rast Slovenska bol v uvedenom období o 10,8 % vyšší ako sa očakávalo, Českej republiky o 7,5 % a Poľska o 8 % vyšší.

„Blahoželáme týmto krajinám, že sa im napriek zložitým podmienkam podarilo tak presvedčivo prekonať prognózy rastu vypracované v roku 2005. Tieto finančné zdroje im pomôžu modernizovať ich hospodárstva a pripraviť sa na budúcnosť,“ komentoval rozhodnutie komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski.

Komisár zodpovedný za regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol, že vyššia miera rastu, než sa očakávala pre Poľsko, Českú republiku a Slovensko, bola rozhodne sčasti dosiahnutá vďaka prideleným prostriedkom zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu týmto trom členským štátom. „Z toho jasne vyplýva, že politika súdržnosti Európskej únie prispieva k hospodárskemu rastu v krajinách, ktorým boli tieto prostriedky pridelené. Som presvedčený, že tieto prostriedky navyše, ktoré tieto krajiny budú dostávať počas nasledujúcich troch rokov, budú využité v rovnakom duchu a s rovnakou účinnosťou,“ dodal Hahn.

Sumy pridelené týmto trom krajinám sa pripočítajú k súčasným stropom v rámci podokruhu 1b finančného rámca, čím sa zvýši celková suma pre tento podokruh z 347,407 mld. eur na 348,415 mld. eur na obdobie 2007 – 2013. Táto automatická úprava si nevyžaduje súhlas Rady ani Európskeho parlamentu.

V medziinštitu­cionálnej dohode o finančnom rámci na obdobie rokov 2007 až 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou sa predpokladali automatické úpravy pre krajiny, ktorých hrubý domáci produkt sa počas obdobia 2007 až 2009 kumulatívne odchýlil o 5 % v porovnaní s prognózami počas prípravy návrhu rámca.

9 debata chyba