Obce a výrobcovia sa dohodli na zbere elektroodpadu

Zástupcovia miest a obcí Slovenska a výrobcovia a dovozcovia spotrebičov sa dohodli na spoločnom postupe pri zbere a recyklácii elektroodpadu.

28.08.2009 18:12
Televízory Foto: ,
Ilustračné foto
debata

Firmy samosprávam v piatok predstavili návrh komplexného riešenia zberu elektroodpadu, s ktorým obce a mestá predbežne súhlasili.

„Komplexný systém zberu a recyklácie elektroodpadu sa môže rozbehnúť od januára budúceho roka, ak nebudú výrobcovia a dovozcovia zaťažení zbytočnými príspevkami do Recyklačného fondu a zákonodarcovia správne nastavia potrebnú legislatívu. Navrhli sme obciam systém, ako im pomôžeme vyriešiť zber, aby v obciach nezostával žiadny elektroodpad, ktorý nemá kto odniesť a prefinancovať,“ uviedol šéf Asociácie dovozcov audiovizuálnej techniky Mário Lelovský.

Dohoda o budúcej spolupráci vznikla na okrúhlom stole Eko ďalej…odpady?, na ktorom zainteresované strany – dovozcovia, výrobcovia, zástupcovia ministerstva životného prostredia, miest a obcí diskutovali o spornej novele zákona o odpadoch.

Podľa novej dohody na zber a recykláciu elektroodpadu postačujú len dve strany – výrobcovia a dovozcovia elektrospotrebičov a samosprávy – bez tretieho subjektu, teda neštátneho Recyklačného fondu. Podobný systém funguje aj v Európskej únii.

Nový systém by mal obciam a mestám zabezpečiť zber, recykláciu a prefinancovanie všetkého elektroodpadu z domácností na celom území Slovenska. Výrobcovia a dovozcovia tak budú spolupracovať pri zbere a recyklácii elektroodpadu priamo so samosprávami.

Základom pre spustenie nového systému je záväzok výrobcov zaviesť a prevádzkovať kvalitatívny systém zberu a zriadenie jedného koordinačného centra pre komunikáciu s obcami.

Súčasne však predpokladá, aby zákonodarcovia vytvorili prijateľné legislatívne podmienky pre zainteresované strany – občanov, mestá, obce, výrobcov a dovozcov elektrospotrebičov, aby sa zber a recyklácia elektroodpadu realizovala bez vynakladania nadbytočných finančných nákladov pre obce, výrobcov a dovozcov a samotných spotrebiteľov. Podľa zainteresovaných strán by nová legislatíva mala prioritne a efektívne riešiť ochranu životného prostredia.

Okrúhly stôl Eko ďalej..odpady? je historicky prvé stretnutie za účasti zástancov aj odporcov novely zákona o odpadoch.

„Na základe spoločnej diskusie dali výrobcovia samosprávam za pravdu, že ich argumenty o problémoch s nakladaním s elektroodpadom boli oprávnené. Veríme, že sa podarí vytvoriť funkčný systém zberu a recyklácie elektroodpadu, ktorý bude plniť požiadavky obcí a miest a zároveň nebude znamenať zaťaženie občanov dodatočným zvýšením komunálnych poplatkov za odpad alebo zvýšením cien spotrebičov,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Michal Sýkora.

debata chyba