Slovenským farmárom kraľujú Česi

Najlepšie slovenské poľnohospodárske a potravinárske podniky sa vyrovnávajú úrodami a produktivitou práce západoeurópskej konkurencii.

24.08.2008 10:54
Dedina, pole, vidiek Foto:
Ilustračné foto
debata

O ekonomickom úspechu firiem čoraz viac rozhoduje manažérska kvalita. Vyplýva to z výsledkov 13. ročníka súťaže Top Agro Slovensko, ktoré vyhodnotil Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Hoci sa rok 2007 zapíše do myslí poľnohospodárov aj spotrebiteľov ako rok prudkého zvýšenia cien obilia a potravín, len menšina farmárov premenila cenový rast na posilnenie firiem. Vlaňajšok im v dôsledku veľkého poklesu úrod obilnín a pokračujúceho úpadku výroby mäsa priniesol najnižší zisk od vstupu do Európskej únie – len 314 miliónov korún. „Štyri roky po vstupe do únie sa rozdiely medzi podnikateľmi nezmenšujú, opak je skôr pravda,“ konštatovala Zuzana Chrastinová, analytička Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Do výsledkov hospodárenia sa podľa Chrastinovej stále premietajú prírodné podmienky, podstatne menej právna forma hospodárenia a koncentrácia pôdy.

"Rozhodujúci vplyv má práca manažérov či súkromných roľníkov. Najlepší z nich skôr ako iní predvídali cenové zvraty a lepšie ako konkurenti zvládli marketing,“ upozornila na prednosti špičky Chrastinová.

V roku 2007 zažiarila medzi poľnohospodárskymi firmami spoločnosť Mach hydina z Budmeríc. Táto dcéra úspešného českého podnikateľa Jiřího Macha po štyroch rokoch od vstupu na Slovensko ovládla viac ako 50 percent trhu jednodňových kurčiat.

"Jiří Mach je podnikateľ európskeho formátu. Profesionalita, vysoká produktivita, kvalita a ústretovosť voči partnerom rozhodli o úspechu aj na Slovensku,“ povedal prokurista slovenskej dcéry Zdeněk Weinsberg. Mach hydina získala zo 195 možných bodov 187.

Vynikajúco si počínal aj roľník Milan Veliký z Nižnej Kamenice v okrese Košice–okolie. Hoci tento farmár hospodári s troma synmi na pôde neporovnateľne nižšej bonity, ako je na Žitnom ostrove či Trnavskej tabuli, dosahuje sedemtonové úrody pšenice a vlani rekordný zisk 8 miliónov korún.

Z družstiev patrí medzi stálice PD Dolný Lopašov. Toto družstvo vedené Mariánom Šmachom má najkrajší slovenský chotár so špičkovým úrodami.

V horších prírodných podmienkach zvíťazilo PD Nová Bodva, ktoré s Poľnofarmou Mogbi v Hrachove dokázalo, že dobrí hospodári sa ani pod horami nestratia.

Kategóriu potravinárov s prehľadom vyhral Považský cukor v Trenčianskej Teplej, ktorý zhodnotil viac ako miliardovú investíciu svojho nemeckého majiteľa Nord Zucker.

Spoločnosti ocenené v Top Agro Slovensko
(Firma a počet bodov *)

Družstvá a roľníci

Kategória produkčné oblasti

 1. PD Dolný Lopašov 138
 2. PD Chtelnica 137
 3. Rastislavice 134

Kategória znevýhodnené oblasti

 1. PD Nová Bodva 154
 2. PD Lefantovce 139
 3. PD Smolenice 114

Súkromne hospodáriaci roľníci

 1. Milan Veliký, Nižná Kamenica 184
 2. Zdenek Černay, Senec 170
 3. Peter Horváth,Galanta 148

Obchodné spoločnosti poľnohospodárske

Kategória produkčné oblasti

 1. Mach hydina Budmerice 187
 2. Školské hospodárstvo Búšlak 178
 3. Agro Gombár Dvory nad Šitavou 168

Kategória znevýhodnené oblasti

 1. Poľnofarma Mogbi Hrachovo 169
 2. Agromix Sedliská 150
 3. AT Tatry Spišská Belá 147

Obchodné spoločnosti potravinárske

 1. Považský cukor Tr. Teplá 152
 2. Novogal Dvory nad Žitavou 109
 3. Humenská mliekareň 73*
 • O poradí podnikov rozhodla nákladovosť výnosov nosov, podiel pridanej hodnoty na výrobe a produktivita práce z výnosov. Maximum bolo 195.

ZDROJ: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

debata chyba