Oštiepok a oscypek môžu žiť v mieri

Chýbajúcu dohodu na ministerskej úrovni medzi Slovenskom a Poľskom označil minister Miroslav Jureňa za hlavný problém v spore o oštiepok. Oštiepok nie je oscypek, registrovať by sa mali oba názvy.

19.02.2007 18:14
Oštiepok
Oštiepok
debata

„Poľská strana sa odvoláva na zápis z rokovaní na expertnej úrovni, ktoré sa konali 13. decembra 2005,“ uviedol v pondelok Jureňa. Ako dodal, chybu v tomto prípade urobili oba štáty. Podľa neho je nevyhnutné, aby Poľsko a Slovensko uzavreli ministerskú dohodu, pričom súhlasí s deklaráciou slovenského oštiepku aj poľského oscypku. „Súčasťou dohody však musí byť, že oba názvy sa nesmú prekladať do jazykov krajín, v ktorých budú tieto produkty distribuované,“ zdôraznil minister.

Dohoda vraj už bola: každý samostatne

Poľskú stranu prekvapili námietky Slovenska voči registrácii oscypku najmä preto, lebo obe strany sa 13. decembra 2005 v Krakove okrem iného dohodli, že slovenský oštiepok a poľský oscypek sú dva rozdielne výrobky, podľa toho sa v EÚ budú registrovať a ich originálne názvy sa nebudú prekladať.

Slovensko-poľská dohoda z konca roka 2005 podľa zástupca vedúceho ekonomického oddelenia poľského veľvyslanectva v SR Milana Wenita stále platí. Ako v pondelok uviedol, z posledných signálov z ministerstva pôdohospodárstva vyplýva, že obe strany by sa mohli dohodnúť. Poľsko a Slovensko majú necelých šesť mesiacov na to, aby spor vyriešili. Ak to nedokážu, o práve na značku oštiepok rozhodne Európska komisia.

V zápisnici zo stretnutia slovenskej a poľskej strany v Krakove vo veci registrácie oštiepka a oscypka ako chránených názvov sa hovorí, že uvedené syry majú síce rovnaký historický pôvod a spoločnú tradíciu, vzhľadom na rozdiely v spôsobe výroby a v charaktere konečného výrobku, sú poľský oscypek a slovenský oštiepok dva rozdielne výrobky a možno ich oba zaregistrovať a vyvážať do zahraničia.

Oštiepok a oscypek sú odlišné výrobky

Pri výrobe týchto dvoch syrov sa v zápisnici uvádza 10 zásadných skutočností, ktoré dokazujú, že ide o dva celkom rozdielne výrobky. Do poľského oscypka sa napríklad pridáva maximálne 40 percent kravského mlieka, kým do slovenského oštiepku maximálne 80 percent.

V Poľsku je dovolená iba ručná výroba oscypka, kým slovenský oštiepok sa môže vyrábať aj mechanicky. V Poľsku sa syr údi výlučne na salašoch, na Slovensku je dovolené aj údenie v oddelených miestnostiach.

debata chyba
Flowers