Ako bude fungovať milionárska daň

Takzvaná milionárska daň sa zrealizuje tak, že od určitého príjmu sa začne daňovníkovi znižovať nezdaniteľné minimum, až kým dosiahne nulu. Potom už daňovník nemá na nezdaniteľné minimum nárok.

06.12.2006 12:45
debata

Nezdaniteľné minimum (to je tá čiastka, ktorá znižuje základ pre výpočet dane z príjmu) v roku 2007 bude 95 616 Sk na manžela a 95 616 Sk na nepracujúcu manželku.

Táto čiastka sa každým rokom mení a to preto, že v zákone o dani z príjmov je ročné nezdaniteľné minimum stanovené ako 19,2-násobok mesačného životného minima k 1. januáru (a to je 4 980 Sk pre rok 2007).

Nezdaniteľné minimum (nazývané aj odpočítateľná položka) je sociálny aspekt v daňovom systéme, ktorý má pre najnižšie príjmové skupiny znížiť daňovú povinnosť.

Terajšia vláda rozhodla, že najvyššie príjmové vrstvy budú daňou z príjmu zaťažené viac, aby v konečnom dôsledku mohla byť realizovaná sociálna politika.

Z pohľadu Ministerstva financií sa ako najvhodnejší prostriedok na dosiahnutie tohto zámeru javí zrušenie nezdaniteľného minima pre najvyššie príjmové skupiny.

Nezdaniteľné minimum sa začína znižovať pri ročnom základe dane vo výške 100 násobku životného minima, to je 498-tisíc Sk. Táto suma bola preto tak vysoko zvolená, aby boli postihnuté len tie najvyššie príjmové skupiny.

Keď prirátame k základu dane 498-tisíc Sk odvody vo výške 72 856 Sk, dostaneme ročnú hrubú mzdu 570 856 Sk, resp. mesačnú hrubú mzdu 47 571 Sk. Až od tejto hrubej mzdy sa začne znižovať nezdaniteľné minimum daňovníka o 25 halierov s každou ďalšou korunou základu dane, do tejto výšky sa nemení nič.

Toto opatrenie začína síce už pri mesačnej hrubej mzde 47 571 Sk, ale v plnej sume, to jest 18 167 Sk ročne, postihne až daňovníkov s ročným hrubým príjmom nad 959 441 Sk (resp. s mesačnou hrubou mzdou 79 953 Sk).

Vybrané hranice postupného znižovania nezdaniteľného minima pre daňovníka:
Mesačná hrubá mzda Základ dane ročné nezdaniteľné minimum daň teraz daň potom rozdiel
47 500 497 247 95 616 76 310 76 310 0
50 000 523 647 89 204 81 326 82 544 1 218
55 000 581 023 74 860 92 227 96 171 3 944
60 000 641 023 59 860 103 627 110 421 6 794
65 000 701 023 44 860 115 027 124 671 9 644
70 000 761 023 29 860 126 427 138 921 12 494
75 000 821 023 14 860 137 827 153 171 15 344
79 500 875 023 1 360 148 087 165 996 17 909
80 000 881 023 0 149 227 167 394 18 167
Zdroj: Ministerstvo financií SR

Nepracujúce manželky

Do základu dane vo výške 176,8-násobku životného minima (mesačná hrubá mzda 79 953 Sk), si môže daňovník odrátať nezdaniteľné minimum v prípade, že jeho manželka/manžel nepracuje (prípadne si môže odrátať rozdiel medzi príjmom manželky a nezdaniteľným minimom, pokiaľ má manželka nižšie príjmy ako nezdaniteľné minimum).

Od mesačnej hrubej mzdy manžela 79 953 Sk začne klesať aj nezdaniteľné minimum, ktoré si uplatňuje na nepracujúcu manželku a pri mesačnej hrubej mzde 111 825 Sk (ročný hrubý príjem 1 341 905 Sk) klesne aj toto nezdaniteľné minimum na nulu.

Vybrané hranice postupného znižovania nezdaniteľného minima pre daňovníka s nepracujúcim partnerom:
Mesačná hrubá mzda Základ dane ročné nezdaniteľné minimum daň teraz daň potom rozdiel
79 500 875 023 95 616 148 087 148 087 0
80 000 881 023 95 476 149 227 149 254 27
85 000 941 023 80 476 160 627 163 504 2 877
90 000 1 001 023 65 476 172 027 177 754 5 727
95 000 1 061 023 50 476 183 427 192 004 8 577
100 000 1 121 023 35 476 194 827 206 254 11 427
105 000 1 181 023 20 476 206 227 220 504 14 277
110 000 1 241 023 5 476 217 627 234 754 17 127
112 000 1 265 023 0 222 187 240 354 18 167
Zdroj: Ministerstvo financií SR
debata chyba