Hrozí zastavenie platieb z eurofondu

Slovensku hrozí pozastavenie platieb z Európskeho sociálneho fondu. Uviedol to v piatok komisár pre zamestnanosť a sociálne otázky Vladimír Špidla po stretnutí so slovenskou ministerkou práce Vierou Tomanovou.

22.09.2006 14:58
debata

Správa audítorov totiž ukázala pri kontrole čerpania prostriedkov problémy, ktoré však komisár nešpecifikoval.

„Správa audítorov zaznamenala určité chyby, teraz očakávame od slovenskej strany reakciu na tieto chyby. Pozastavenie hrozí, ale záleží od reakcie slovenskej strany… Predpokladám, že k ďalšiemu čerpaniu dôjde, ale je to naozaj otázka toho, ako Slovensko zareaguje,“ vyhlásil Špidla.

„Skutočne hrozí reálne zastavenie platieb, čo by malo pre Slovensko veľmi negatívne následky,“ potvrdila Tomanová. Podľa nej by mala komisia najneskôr do konca septembra dostať reakciu slovenskej vlády a inovovaný akčný plán obsahujúci opatrenia, ktoré kabinet prijme. Tomanová rovnako ako komisár odmietla komentovať, o aké problémy pri využívaní prostriedkov z ESF ide a chce sa k nim vyjadriť až po pripravení akčného plánu.

Ministerka s komisárom rokovala aj o vplyvoch reformy dôchodkového systému na Slovensku.

„Prejavil som záujem podrobne preštudovať slovenskú dôchodkovú reformu. Nemôžem urobiť žiaden všeobecný záver, ale je to zmena, ktorá je veľmi zaujímavá a treba ju preštudovať so všetkými dôsledkami z hľadiska finančnej rovnováhy, ako aj z hľadiska sociálnej výkonnosti systému,“ dodal Špidla.

Počas stretnutia sa Tomanová a Špidla venovali tiež otázke zriadenia Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, o ktorého sídlo má záujem aj Slovensko.

debata chyba