Invalidom peniaze vrátia, nevedno kedy

Kedy sa dočkajú invalidní dôchodcovia vrátenia peňazí, ktoré im štát protiústavne zobral, zatiaľ ministerstvo práce ani Sociálna poisťovňa presne nevie.

29.07.2006 16:51
debata

Ministerka práce Viera Tomanová však zástupcom invalidov prisľúbila, že sa tak určite stane, stihnúť by to chcela do dvoch rokov. Prvý návrh riešenia sa chystá zverejniť na budúci týždeň.

„Ministerstvo víta nález Ústavného súdu, pretože je právnym základom na hľadanie riešení, ktoré odstránia diskriminácie a neprávosti spôsobené poberateľom invalidných dôchodkov v minulom volebnom období chybami bývalých predstaviteľov tohto rezortu,“ povedala Tomanovej hovorkyňa Oľga Škorecová.

Zatiaľ nie je známe ani to, či sa budú musieť dotknutí občania v Sociálnej poisťovni prihlásiť sami, alebo bude poisťovňa peniaze vracať automaticky. Poisťovňa nevie ani, akým spôsobom a podľa akého kľúča bude postupovať. Je však už isté, že doplatenie invalidných dôchodkov tým občanom, ktorým ich Sociálna poisťovňa zobrala alebo znížila od januára 2004 na základe Kaníkovej novely zákona o sociálnom poistení, bude stáť takmer miliardu korún. Poisťovňa však vráti peniaze len tým dôchodcom, ktorým ich právoplatne priznala do konca roku 2003.

Na protiústavnosť novely zákona najviac doplatili invalidi z radov baníkov. „Som z toho znechutený, súd mohol toto vyriešiť aj skôr. Za ten čas sa totiž porobilo veľmi veľa krívd. Keby boli dospeli k takémuto rozhodnutiu pred dvoma mesiacmi, ešte by problém mohla riešiť vláda, ktorá to celé spôsobila,“ reagoval šéf baníckych odborárov Miroslav Gazdík. Ústavný súd totiž o novele zákona rozhodoval dva roky.

Ministerstvo spolu so Sociálnou poisťovňou vytvorilo po zverejnení nálezu Ústavného súdu pracovnú skupinu. Tá má šesť mesiacov na to, aby protiústavné časti novely opravila a zabezpečila tak zladenie práv a nárokov invalidných dôchodcov s ústavou.

Ako bude postupovať Sociálna poisťovňa

 • už nepreskúmava zdravotný stav u poberateľov invalidných dôchodkov priznaných do 31. 12. 2003
 • neposudzuje už ani nároky na invalidné dôchodky
 • svoj postup koordinuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
 • vytvorená spoločná pracovná skupina vykonáva analýzu dosahu nálezu Ústavného súdu na priznávanie invalidných dôchodkov
 • ak v prípade odňatia invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku alebo zníženia sumy dôchodku bola priznaná dávka v hmotnej núdzi alebo príspevky k dávke v hmotnej núdzi, je potrebné vykonať zúčtovanie dôchodku a týchto dávok
 • do pol roka má stanoviť konkrétny postup pri odškodňovaní dotknutých invalidných dôchodcov
 • prvá pracovná verzia návrhu zákona o zladení nálezu Ústavného súdu s Ústavou SR je podľa ministerstva už pripravená
 • bližšie informácie zatiaľ Sociálna poisťovňa ani ministerstvo podať nechcú, ich konkrétnejšie vyhlásenia sa očakávajú v prvom augustovom týždni

Koho sa to bude týkať

 • predovšetkým pôjde o tú skupinu občanov, ktorá mala právoplatne priznaný invalidný dôchodok do 31. 12. 2003 a po kontrolnej lekárskej prehliadke jej bol tento dôchodok odňatý, znížený alebo zvýšený
 • najpočetnejšou skupinou invalidných dôchodcov sú baníci, ale aj pracovníci iných odvetví ťažkého priemyslu (železiarne, strojárne)
 • Sociálna poisťovňa do vyhlásenia nálezu preskúmala invalidné dôchodky podľa protiústavnej časti zákona približne u 135-tisíc ich poberateľov
 • k zmene jeho výšky alebo k odňatiu invalidného dôchodku došlo u približne 27-tisíc občanov

Koľko to bude stáť

 • finančné dosahy v prípade spätného doplatenia súm všetkým dotknutým poberateľom invalidných dôchodkov za obdobie odo dňa zníženia alebo odňatia invalidného dôchodku do 31. júla 2006 sa predbežne odhadujú na 900 miliónov korún
 • mesačné zvýšenie výdavkov Sociálnej poisťovne sa odhaduje na sumu do 40 miliónov korún

Nález Ústavného súdu

„Ústavný súd konštatoval porušenie ústavného práva občanov, a to tým, že trvanie invalidity ako podmienky zachovania nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok vzniknutého pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení sa posudzuje podľa nových kritérií ustanovených podľa zákona o sociálnom poistení. Tým vnáša do minulých skutkových a právnych vzťahov právnu neistotu.“

O čo presne ide

 • ide o novelu zákona o sociálnom poistení platnú od januára 2004
 • zmenila kritériá pri uznávaní invalidity, na plný invalidný dôchodok má po novom nárok len človek s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 70 percent, kým pred januárom 2004 to bolo 66 percent
 • zrušila pojem „čiastočný“ invalidný dôchodok, ako taký ho dnes môže dostať len ten, komu poklesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o 40 percent, kým pred novelou to bolo 33 percent
 • podľa nových pravidiel sa už nespočítava ani miera postihnutia, ak má občan viacero zdravotných problémov. Potrebné percentá na uznanie invalidity sa preto dajú dosiahnuť ťažšie
 • podľa týchto prísnejších kritérií sa prehodnotili aj tie dôchodky, ktoré boli uznané ešte podľa starých pravidiel
 • Sociálna poisťovňa ich následne krátila alebo celkom odobrala

Anketa: Čo hovoríte na nález Ústavného súdu?

Ľudovít Kaník, bývalý minister práce, autor napadnutej novely zákona o sociálnom poistení: Nemyslím si, že by spätné vyplácanie invalidných dôchodkov malo byť pre Sociálnu poisťovňu veľkou tragédiou. Pokiaľ viem, nález Ústavného súdu sa totiž netýka všetkých invalidov, ktorí prišli pri prehodnotení zdravotného stavu o svoje dávky, ale len tých, ktorí mali o invalidných dôchodkoch právoplatne rozhodnuté. Nepôjde preto o ich plošné opätovné prehodnocovanie.

Iveta Radičová, exministerka práce, Kaníkova nástupkyňa: Od začiatku sme hovorili, že očakávame takýto nález Ústavného súdu, počítali sme s tým. Pri tvorbe tejto novely však boli prítomní aj zástupcovia Sociálnej poisťovne. Vyhlásenia o ručnom prepočítavaní invalidných dôchodkov sú neprijateľné. To číslo dotknutých nie je nijako závratné. Zdá sa, že pre Sociálnu poisťovňu je každá úloha problematická. Pokiaľ poznám situáciu v nej, stav jej elektronizácie, v prípade invalidných dôchodkov by to nemal byť žiaden problém prepočítať.

Viera Tomanová, súčasná ministerka práce: Vítam nález Ústavného súdu, pretože je právnym základom na hľadanie riešení, ktoré odstránia diskriminácie a neprávosti spôsobené poberateľom invalidných dôchodkov chybami predchádzajúcej vlády. Chcem zdôrazniť, že Smer upozorňoval už v auguste 2003 na to, že pripravovaný zákon obsahuje protiústavné prvky. Na jednej strane vo vzťahu k občanom je potešujúce, že nám dal Ústavný súd za pravdu, ale z hľadiska plnenia kompetencií Sociálnej poisťovne ide o obrovský problém. Sociálna poisťovňa nemá v súčasnosti peniaze na vyplácanie dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Hospodárenie poisťovne je veľmi ťažko narušené. Situáciu v dôchodkovom poistení zdôrazňujem preto, že je základom hmotného zabezpečenia zhruba pre 700-tisíc starobných a 200-tisíc invalidných dôchodcov.

Miroslav Gazdík, šéf baníckych odborárov: Už od začiatku aplikácie tohto zákona sme poukazovali na to, že je retroaktívny, že sa zákonodarcovia tak trochu sekli. Robili sme v spolupráci s invalidnými dôchodcami všetko pre to, aby sme našli tridsaťpäť poslancov, ktorí by zákon napadli na Ústavnom súde. teraz očakávame, že odobraté a znížené dôchodky budú vrátené. Viem, že ide o veľmi vysokú sumu, okolo 900 miliónov, myslím si však, že tí ľudia si to zaslúžia. Pri našom rokovaní sa pani ministerka Tomanová vyjadrila, že by to mohlo byť vysporiadané do dvoch rokov. Uvidíme, ako to dopadne.

debata chyba