Volanie cez mobil má zlacnieť

Znížte ceny. Do týchto dvoch slov možno zhrnúť odkaz firmám Orange a EuroTel. V utorok im ho zverejnením novej analýzy trhu mobilného telefonovania poslal Telekomunikačný úrad. Podľa úradu je na trhu nedostatočná konkurencia, a tak je telefonovanie zbytočne drahé. EuroTelu a Orange úrad napríklad navrhuje, aby sprístupnili siete aj iným spoločnostiam za nákladové ceny. Znamenalo by to, že konkurenti oboch firiem by mohli prísť na Slovensko bez toho, aby si budovali vlastnú sieť. Tá je veľmi drahá, čo ich odrádza.

16.09.2004 00:01
debata

Volanie z pevnej linky na mobilný telefón je v súčasnosti na Slovensku najdrahší spôsob, ako telefonovať. Stojí viac ako 10 korún. Hovor z pevnej linky medzi dvoma mestami stojí menej ako polovicu z tejto sumy. Podľa Telekomunikačného úradu je to vina neexistujúcej konkurencie a navrhuje opatrenia proti obom mobilným operátorom, po ktorých by ceny volaní na mobily mali klesnúť.

V súčasnosti si podľa úradu EuroTel a Orange môžu účtovať neprimerané poplatky aj za ukončenia volaní vo mobilnej sieti. Úrad preto okrem iného pripravil návrh, podľa ktorého by si mobilní operátori mohli do cien zahrnúť iba náklady súvisiace s poskytovaním prepojenia.

„Firmy majú v súlade so zákonom lehotu 30 dní na vyjadrenie. Potom analýzu predložíme Európskej komisii. Následne podnikom uložíme minimálne jednu z navrhovaných povinností s cieľom podporiť súťaž na trhu,“ uviedol hovorca úradu Roman Vavro.

Podľa analýzy úradu nemá v súčasnosti záujem o vstup na daný trh nijaký ďalší mobilný operátor. „Podniky poskytujúce verejné telefónne služby majú síce teoretickú možnosť zriadiť si vlastnú verejnú mobilnú telefónnu sieť, jej nadobudnutie je však objektívne ťažko možné vzhľadom na vysokú mieru rizika spojenú s návratnosťou vynaložených investícií a časovú náročnosť vybudovania konkurencieschopnej siete,“ konštatoval úrad v záveroch svojej analýzy.

Úrad preto navrhuje, aby Orange a EuroTel povinne sprístupnili svoje siete iným operátorom. „Obaja mobilní operátori sú povinní splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o prístup, používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí, viesť rokovania v dobrej viere,“ uvádza úrad v jednom z pripravovaných opatrení. Podľa úradu by mali spoločnosti „umožniť iným firmám používať svoje vybavenie vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, ak je to technicky uskutočniteľné“.

Siete oboch mobilných operátorov, ktoré na konci minulého roka pokrývali 86 percent, respektíve v prípade EuroTelu až 91 percent územia Slovenska, sú totiž podľa úradu podobne ako v prípade pevnej siete Slovak Telecomu unikátne. Mobilní operátori však s týmto záverom, z ktorého úrad vychádzal, nesúhlasia.

„Spoločnosť nedisponuje infraštruktúrou alebo právom, ktoré by bolo možné považovať za unikátne zariadenie,“ namietal na úrade EuroTel. „Vybudovanie sietí iným podnikateľom je objektívne možné v priebehu niekoľkých mesiacov,“ doplnil Orange. Podľa oboch operátorov má každý podnikateľ po splnení zákonných podmienok právo zriaďovať mobilné siete, ako aj poskytovať súvisiace služby.

debata chyba