Najväčšia schéma štátnej pomoci pre poľnohospodárov je v ohrození, štátni analytici ju žiadajú zmeniť alebo zrušiť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by malo do konca budúceho roka zmeniť podmienky vyplácania najväčšej štátnej pomoci pre poľnohospodárov. Ide o podporu poľnohospodárskej výroby formou dotovania časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, tzv. Zelenú naftu. Podmienky vyplácania tejto podpory by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila produktivita v pôdohospodárstve. Upozorňuje na to Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v opatreniach revízie verejných výdavkov.

21.10.2023 16:59
minister jozef bires, Jozef Bíreš Foto: ,
Minister pôdohospodárstva úradníckej vlády Jozef Bíreš.
debata

Podľa implementačného plánu revízie výdavkov na dotácie na roky 2023 až 2026 by mal rezort pôdohospodárstva do konca mája budúceho roka vypracovať analýzu možnosti úprav Zelenej nafty. V analýze sa má zamerať na podmienenie podpory efektívnejším a ekologickejším správaním sa prijímateľov, na možnosti podpory inovácií, či na adresnosť a koncentráciu podpory. Dôraz by sa pritom mal klásť najmä na adresnosť vyplácania podpory.

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš
Video

Na základe tejto analýzy by mal rezort následne do konca budúceho roka upraviť podmienky poskytovania podpory. Ak rezort pôdohospodárstva túto úlohu nesplní, od roku 2025 by malo ministerstvo financií viazať prostriedky určené na tzv. Zelenú naftu. Viazanie rozpočtových prostriedkov pritom znamená časové a vecné obmedzenie ich použitia. V roku 2022 išlo o sumu 32 miliónov eur.

SR SBA TK zdanenie bánk BAX Čítajte viac Arogantní boháči? Ficova vláda cieli na banky novou daňou, tie hovoria o dôsledkoch pre ľudí

Zrušenie úľav na nákup tzv. Zelenej nafty je pritom jedným z opatrení, ktoré úradnícka vláda Ľudovíta Ódora navrhla ako možný krok, ktorý by prispel k ozdraveniu verejných financií. Štát by tým ušetril spomínaných 32 miliónov eur ročne. „Podpora farmárom zabezpečuje príjem bez ohľadu na ich snahu znižovať náklady, motiváciu inovovať či hospodáriť šetrne k životnému prostrediu," tvrdí rezort financií. Dopady podpory pritom štát nesleduje, pričom pomoc sa koncentruje u veľkých firiem v zahraničnom vlastníctve. Ministerstvo financií tiež upozorňuje na to, že tzv. Zelená nafta smeruje prostriedky tam, kde už smerujú cez iné programy.

Úľavy farmárom na nákup nafty sú najväčšou schémou štátnej pomoci v poľnohospodár­stve. Slúžia na podporu poľnohospodárskej výroby formou dotovania časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Až 80 percent príjemcov zelenej nafty podľa rezortu financií dostalo v roku 2021 podporu z viac ako piatich dotačných schém. Viac ako desať podpôr dostalo 14 percent príjemcov.

„Potreba dotovania nafty by mohla zaniknúť aj vďaka iniciatíve Európskej komisie REPowerEU. Jej cieľom je znížiť energetickú závislosť na Rusku prostredníctvom investícií do využívania obnoviteľných zdrojov na výrobu palív alebo výmeny technológií za úspornejšie a energeticky efektívnejšie," uviedlo ministerstvo financií. Alternatívou je podľa rezortu zníženie výdavkov na dotačnú schému zastropovaním maximálnej výšky dotácie.

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo