Štátni analytici prepočítali, o koľko môže zdražieť výstavba diaľnic. Doležal predstavil zmenu, ktorá vyvolala ohlasy

Diaľnice staviame pomaly. Od začiatku prípravy po koniec výstavby je to priemerne 14 rokov. Politici už roky sľubujú diaľnicu do Košíc. Dodnes ale nestojí.

27.04.2023 05:00
Doležal Foto: ,
debata (5)

Práve preto poslanci prednedávnom prijali zákon, ktorý má umožniť rýchlejšiu výstavbu autostrád. Zmena však narazila na vládnych analytikov z Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorí ju kritizujú. Namiesto rýchlejšej výstavby vraj hrozí, že diaľnice budú drahšie a časová úspora bude len minimálna. Potenciálne sa diaľnice takto môžu predražiť až o 2,4 miliardy eur, odhadujú analytici.

Ak novela zákona z dielne Miloša Svrčeka (Sme rodina) prejde, v praxi to bude znamenať, že obmedzí právomoc štátnych ekonómov, ktorí posudzujú efektívnosť projektov. Parlamentom schválený zákon ale vetovala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá zákon vrátila poslancom na prepracovanie. Hlasovať sa o ňom bude na májovej schôdzi pléna. Prezidentka dala poslancom najavo, že rady odborníkov treba počúvať a nie ich ignorovať. Hlavne ak ide o efektívne narábanie s verejnými financiami.

Mochovce Čítajte viac Slovensko bude hladné po elektrine. Ani nové reaktory v Mochovciach nepokryjú nábeh Volva či nové pece oceliarov

Síce ide o poslanecký návrh zákona, ale v praxi sa k nemu hlási minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). Ten sa dostal do sporu s vládnymi analytikmi a zmeny vo výstavbe presadzuje. „Žiaľ, súčasné zákony nám nedovoľujú byť rýchlejší, preto sa ich snažíme zmeniť,“ obhajuje novelu zákona dočasne poverený minister dopravy Doležal.

Argumentuje, že stavba diaľnic v budúcnosti už lacnejšia nebude, a preto sa s ňou treba poponáhľať. „S každým ďalším dňom, mesiacom, rokom tá stavba bude už len drahšia. Takže ak chceme otáľať, ak chceme študovať, analyzovať, prepočítavať a hľadať zlaté optimum, tak si buďme istí, že úspory v tom optime budú vyššie ako straty, ktoré dosiahneme otáľaním v čase. To je celá podstata,“ opísal svoj zámer v rozhovore pre denník Pravda minister Doležal.

Video

Jeho zámer podporil napríklad Zväz stavebných podnikateľov Slovenska či Slovenská komora stavebných inžinierov. Poukazujú na to, že pri raste cien stavebných materiálov môže práve omeškanie prípravy stavieb viesť k neefektívnemu narábaniu s verejnými financiami.

Analytici tvrdia, že Doležal chce odsunúť posudzovanie a hodnotenie výstavby diaľnic od analytikov až na záverečnú fázu, kde sa už veľa nemôže zmeniť. Najväčšie úspory sa dajú získať práve v počiatočnej fáze projektu.

Pridaná hodnota ÚHP je v overení, či veľkosť a zameranie projektu zodpovedá reálnej potrebe. Napríklad hodnotením projektov v doprave ušetrili štátu stovky miliónov eur. Ak sa obmedzí v tomto smere ich právomoc, stane sa z ich hodnotenia len formálny proces. Inými slovami – budú len v úlohe štatistov bez možnosti zásadne ovplyvniť projekt. Bez ich odborného pohľadu sa výstavba diaľnic predraží.

„Posun hodnotenia ÚHP na neskôr do fázy, keď už boli spravené všetky dôležité rozhodnutia, z neho spraví formalitu. Je nepravdepodobné, že by sa zmeny podľa odporúčaní ÚHP zapracovali, keď už bude projekt definovaný v územnom konaní. Znamenalo by to totiž výrazné zdržanie, keďže by došlo k návratu do predchádzajúcich posudzovacích procesov,“ opisuje pre Pravdu dôsledky novely zákona riaditeľ útvaru Martin Haluš.

Analytici: Návrh predražuje diaľnice

Najväčšie úspory sa dajú identifikovať na začiatku, keď je projekt iba na papieri. Priemerná potenciálna úspora všetkých 24 dopravných projektov posudzovaných ÚHP v úvodnej fáze je 26 percent. Vyplýva to z údajov štátnych analytikov. Poslanecký návrh sa týka celkovo 48 diaľničných úsekov za 14,6 miliardy eur. Novela zákona odsúva pre diaľnice za 9,1 miliardy eur povinnosť preukázať hodnotenie projektu do fázy, keď sa už toho veľa nedá zmeniť. Takýmto posunutím hodnotenia na neskôr sa potenciálne predražujú diaľnice o 2,4 miliardy eur, ukazujú hrubé prepočty. Za tieto peniaze sa mohlo postaviť viac cestných úsekov či mohli sa investovať do rozvoja železničnej dopravy.

Argumenty štátnych analytikov z ÚHP si osvojili aj ekonómovia z Klubu ekonomických analytikov, ktorí pred predraženými diaľnicami varovali vo svojom stanovisku ešte začiatkom apríla. „Schválená novela zákona prinesie minimálnu časovú úsporu pri výstavbe diaľnic a predraží ich výstavbu, keďže posúva hodnotenie Hodnoty za peniaze do neskoršej fázy procesu, kde je možnosť ovplyvniť efektívnosť riešenia diaľnice menšia, resp. aj prípadné akceptovanie pripomienok môže priniesť väčšie zdržanie,“ upozornili v reakcii na prvé schválenie zákona.

Príklad obchvatu Prešova: ÚHP verzus ministerstvo dopravy

Ako sa môže schválená novela dotknúť výstavby diaľnic? Na konkrétnom príklade obchvatu Prešova ponúkame pohľad ÚHP a ministerstva dopravy.

  • ÚHP spomína príklad severného obchvatu Prešova, I. a II. etapu (R4), keď ÚHP hodnotil projekt už v neskoršej fáze a teda úspora podľa nich mohla byť len minimálna. Najlepšou hodnotou za peniaze bol podľa nich východný variant bez tunelov, lacnejší o 255 až 340 miliónov eur. To by si podľa nich vyžadovalo zmeny v dokumentácii a nové povoľovanie. Pre možné zdržania sa preto úspora nerealizovala a pokračovalo sa so severným variantom s tunelmi.
  • Podľa rezortu dopravy východný variant, ktorý by bol podľa ÚHP najvýhodnejší, nikdy nebol ani len technicky navrhnutý. V tomto prípade sa teda museli v príprave vrátiť o 8 – 9 rokov späť, v podstate na úplný začiatok a dokončenie by sa tak odložilo ďaleko po roku 2035. Odhadovaná úspora 255 – 340 miliónov je veľmi relatívna, až nereálna, keďže za viac ako 10 rokov by inflácia a stúpajúca cena práce túto úsporu minimálne znegovali, tvrdí rezort dopravy.

Rezort dodáva, že severný obchvat Prešova I. etapa je vo výstavbe a otvorený bude ešte tento rok. V prípade severného obchvatu Prešova II. etapy má novela vplyv len na to, že pred podpisom zmluvy by nebolo potrebné aktualizovať štúdiu a hodnotenie zo strany ÚHP. Hodnotiť projekt po úspešnom verejnom obstarávaní pred podpisom zmluvy nedáva žiadnu pridanú hodnotu ani nepredstavuje hodnotu za peniaze, práve naopak, len predĺži proces realizácie projektu, čo spôsobí odklad socioekonomických benefitov pre spoločnosť.

Kto zdržiava projekty

V dôvodovej správe k novele zákona sa píše, že dochádza k duplicitnému ekonomickému hodnoteniu ÚHP v každej fáze procesu prípravy. Výsledkom tak je, že to vedie k vzniknutým časovým stratám v jednotlivých fázach investičnej prípravy a výstavby diaľnic. S týmto zásadne nesúhlasí rezort financií. Poukazuje na to, že hodnotenie projektu ÚHP trvá trikrát po 30 dní. Realizuje sa na začiatku prípravy, pred vyhlásením súťaže na realizáciu a pred podpisom zmluvy. „Diaľničné projekty nezdržiava ÚHP, ale nízka kvalita podkladov a prípravy,“ píše ministerstvo financií v stanovisku. Pôvodne sa novela mala týkať len štyroch úsekov. Konkrétne obchvatu Ružomberka, D3 na Kysuciach, R4 pri Prešove a D1 od Košíc až na hranicu s Ukrajinou. Vďaka pozmeňovaciemu návrhu tam však pribudli aj ďalšie.

Podľa Haluša nás v dôsledku toho návrh novely vracia do čias, keď bolo prioritou všetko, teda v praxi nič. Podľa neho ak chceme zrýchľovať výstavbu, mali by sme sa sústrediť na niekoľko top priorít, zlepšiť projektovú prípravu a ak je to možné, robiť štúdie uskutočniteľnosti interne. „Je to rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie,“ vysvetľuje.

Natíska sa otázka, prečo výstavba diaľnic mešká a kto je za to zodpovedný. Národný kontrolný úrad (NKÚ) nedávno zverejnil Správu o výsledku kontroly, v ktorej sa pozrel aj na hospodárenie v Národnej diaľničnej spoločnosti. Zo správy vyplýva, že zlé a nekvalifikované rozhodnutia prispeli k omeškaniu diaľničných projektov.

V správe kontrolóri informujú, že fyzická a finančná realizácia projektu D1 Hubová – Ivachnová nebude do konca tohto roka dokončená, z čoho vyplýva riziko vrátenia 19,6 milióna eur z prostriedkov EÚ. Výdavky tak budú musieť byť hradené zo štátnej kasy. NKÚ pričom omeškaním dokončenia projektu dochádza aj k zmarenému benefitu, teda spoločenskej ujme v hodnote približne 30 miliónov eur.

Obdobne nebude v pôvodnom termíne hotový ani projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, keďže stav jeho dokončenia bol ku koncu augusta minulého roka na úrovni približne 43 percent. „Zlými a nekvalifikovanými manažérskymi rozhodnutiami sa časť nákladov za jeden a druhý projekt bude hradiť zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo dopravy by v takýchto prípadoch malo vyvodiť zodpovednosť za manažérske zlyhania,“ píšu kontrolóri vo svojej správe.

NKÚ ďalej vysvetľuje, že v rámci kontroly identifikovali vážne manažérske pochybenia, ako aj absentujúce manažérske rozhodnutia zo strany zodpovedných inštitúcií, čo vyústilo do značného časového sklzu, resp. až do nerealizácie projektov. „Ako problematická sa ukázala aj nepripravenosť projektov, zlyhávajúca manažérska kontrola či nedostatočné projektové riadenie,“ tvrdí pre Pravdu hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Vláda sa k princípu hodnoty za peniaze hlásila

Odsun štátnych analytikov na vedľajšiu koľaj je napríklad aj v rozpore s princípmi hodnoty za peniaze, ku ktorým sa vláda prihlásila ešte vo svojom programovom vyhlásení. Zo začiatku k tomuto cieľu aj smerovala, keď znížila hranicu posudzovania projektov na jeden milión eur pre všetky projekty.

V praxi sa tak skúma hodnota za peniaze pri každom projekte nad milión eur. Podľa rezortu financií by sa navrhovanou zmenou na urýchlenú výstavbu diaľnic pripravili o možnosť ušetriť nemalé finančné prostriedky, píše sa v stanovisku rezortu financií k novele zákona.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #diaľnica D1 #andrej doležal #ÚHP