Slovensku hrozia astronomické pokuty. Kontrolóri spochybnili projekty za vyše 2 miliardy z eurofondov

Slovensko môže prísť pre nezrovnalosti o milióny z európskej finančnej pomoci. Z predošlého programového obdobia eviduje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) nezrovnalosti za takmer 101 miliónov eur. V aktuálnom období sú spochybnené projekty za dve miliardy.

, 29.07.2022 15:17
EKO SR eurofondy MIRRI NKÚ ÚVO memorandum podpis Foto: ,
Na snímke uprostred vicepremiérka SR a ministerka investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR Veronika Remišová (Za ľudí), vľavo predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy a vpravo predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák 7. júna 2022.
debata (59)

Kontrolóri tvrdia, že pri podozrivých čerpaniach mohlo dôjsť k porušeniu európskych či národných pravidiel zo strany prijímateľov financií, ako aj sprostredkova­teľských orgánov štátu. Úrad upozornil zároveň na riziká pri evidencii a monitoringu nezrovnalostí.

Ide napríklad o nedodržiavanie lehôt pre začatie správnych konaní, alebo o chyby súvisiace so zadávaním neúplných dát do informačných systémov, čo má výrazný vplyv na úspešnosť vymáhania nesprávne použitých financií.

„Nezrovnalosti, ktoré štát nevymôže od prijímateľov, tak musí v konečnom dôsledku uhradiť z vlastného rozpočtu," zdôrazňuje NKÚ. Národní kontrolóri upozorňujú tiež na riziko rozporov v stanoviskách Úradu vládneho auditu a Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré protichodne rozhodovali v rovnakej veci o porušení pravidiel hospodárskej súťaže.

Veronika Remišová Čítajte viac Remišová podpísala v Bruseli nové eurofondy. V hre je 13 miliárd eur

NKÚ sa v rámci kontroly zameral na evidenciu a monitorovanie nezrovnalostí v programovom období rokov 2014–2020, konkrétne na operačné programy Integrovaná infraštruktúra a Kvalita životného prostredia v rezortoch dopravy a životného prostredia. Tieto dva programy majú schválených najviac prostriedkov z európskych zdrojov (8,8 miliardy eur) a v čase prípravy kontroly evidovali najväčší objem nezrovnalostí vo výške dvoch miliárd eur, pričom slovenská strana doposiaľ uznala Európskej komisii chyby za 1,9 milióna.

Nevymožené nezrovnalosti oberajú Slovensko o...
Nezrovnalosti eurofondy nku Nevymožené nezrovnalosti oberajú Slovensko o milióny.

Kontrolóri potvrdili aj riziko nedostatočnej dokumentácie a monitorovania vývoja nezrovnalostí samotnými riadiacimi a sprostredkova­teľskými orgánmi. Chýba alebo mešká aj evidencia nezrovnalostí v IT systéme. Problémová je dostupnosť informácií od zainteresovaných strán, ktoré prichádzajú neskoro a kompetentným inštitúciám chýba ucelený prehľad o konaní napríklad policajtov či auditných orgánov.

„Prekročenie stanovenej lehoty pre evidenciu a aktualizáciu nezrovnalosti a splnenie oznamovacej povinnosti, ako aj zadávanie neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych údajov o nezrovnalostiach do informačného systému môže mať významný vplyv na včasné spustenie procesu riešenia nezrovnalosti a na následnú úspešnosť jej vymáhania, čo má priamy negatívny dopad na štátny rozpočet,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Lívia Vašáková, Čítajte viac Šéfka plánu obnovy: Najťažšia reforma bola súdna mapa, u Lengvarského sme nasadili krízové riadenie

„Správna evidencia a monitoring nezrovnalostí je pritom kľúčom k efektívnemu manažmentu vzniknutých nezrovnalostí. Hlavným nástrojom monitoringu a evidencie je existujúci IT systém monitorovania fondov, ktorý zastrešuje kompletnú administratívu k čerpaniu európskych fondov,“ dodal Ivančo.

„Aktuálne programové obdobie 2014–2020 bude ukončené 31.12.2023. Je preto potrebné vyvinúť vysoké úsilie na úspešné vysporiadanie nezrovnalostí s prijímateľmi, aby bolo uzatvorené programové obdobie bez negatívneho dopadu na štátny rozpočet,“ uzavrel podpredseda slovenských kontrolórov.

© Autorské práva vyhradené

59 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #zmluvy #programové obdobie