Diaľničiari dostali pokutu 30-tisíc eur. Jedná sa o zákazku na prepojenie D1/D4

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pokutu vo výške 30.000 eur v rámci zákazky na prepojenie diaľnic D1 a D4. Diaľničiari postupovali v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, napríklad porušili princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. Vyplýva to z rozhodnutia o uložení pokuty, ktoré zverejnil úrad na svojej webovej stránke. NDS voči nemu nepodala rozklad, je teda právoplatné.

02.06.2022 10:40
Rekonštrukcia cesty I/9 pri Trenčíne Foto: ,
Ilustračná fotka
debata

„ÚVO vytkol NDS, že v rámci zadávania predmetnej zákazky porušila princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp rovnakého zaobchádzania a princíp transparentnosti,“ priblížila pre TASR riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková.

ÚVO mal podľa jej slov preukázané, že NDS nastavila súťažné podklady spôsobom, ktoré zúžili okruh možných uchádzačov, prípadne mohli odradiť potenciálnych uchádzačov. Podmienky účasti totiž vychádzali v prípade riaditeľa stavby zo zmluvných podmienok FIDIC, a to bez predloženia ekvivalentu. Diaľničiari tiež podľa úradu neumožnili uchádzačom predložiť referenciu na stavebné práce vykonávané aj na rýchlostnej ceste, ale iba na diaľnici a zároveň NDS stanovila podmienku účasti vzťahujúcu sa na tovary, pričom išlo o zákazku na stavebné práce.

Stavba D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala Čítajte viac Kontrola odhalila problémy v tuneli Višňovom, hrozí predĺženie dostavby úseku D1. Doležal prezradil nový termín

Zároveň diaľničiari podľa ÚVO v pochybnostiach nevyužili inštitút vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov u úspešného uchádzača Doprastav. Úrad konštatoval, že nemal z podkladov pre rozhodnutie preukázané splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti u úspešného uchádzača. Zo skutkových okolností prípadu tak nebolo zrejmé, či s uchádzačom vyhodnoteným NDS ako úspešným mala NDS uzavrieť zmluvu o dielo ako výsledok zadávania predmetnej zákazky.

debata chyba