S reformou dôchodkov má problém celá koalícia. Poslala zoznam 34 námietok

Návrh zákona o sociálnom poistení, ktorý mení pravidlá dôchodkového systému, predložilo Ministerstvo práce Milana Krajniaka (Sme rodina) na stredajšie rokovanie vlády s mnohými rozpormi.

, 06.04.2022 15:31
Vláda Foto: ,
Rokovanie vlády v Bratislave, február 2022
debata

Pokiaľ materiál schváli parlament, novinky začnú platiť od januára 2023. Ako bude finálna novela reálne vyzerať, však ešte nie je isté. „Do parlamentu ide materiál s nedoriešenými vecami od všetkých koaličných partnerov,” priznal po rokovaní vlády Krajniak.

Novela prináša niekoľko hlavných zmien. Konkrétne ide o naviazanie strednej dĺžky života na odchod do dôchodkového veku, individuálny dôchodkový strop ako právo odchodu po počte 40 odpracovaných rokov, úpravu aktuálnej dôchodkovej hodnoty, z ktorej sa rátajú nové dôchodky a napokon aj rodičovský bonus.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) Čítajte viac Vláda napriek nezhodám schválila nové dôchodky. Krajniak však musel ustúpiť

Toto sú konkrétne pripomienky podľa jednotlivých rezortov.

Ministerstvo financií

 1. Žiada predložený návrh a sprievodné dokumenty dopracovať tak, aby neobsahovali požiadavky nekryté rozpočtom. Dodatočné výdavky majú byť zabezpečené v rámci schválených, resp. navrhovaných limitov.
 2. V prípade rodičovského bonusu žiada prehodnotiť rozsah fiškálnych nákladov spojených so zabezpečením ústavnej garancie podľa čl. 39 ods. 5 Ústavy v znení účinnom od 1. januára 2023 spôsobom odvodovej asignácie, a to v kontexte zabezpečenia jeho súladu s ústavnými princípmi ochrany dlhodobej udržateľnosti hospodárenia. Súčasne preto odporúča prehodnotiť navrhovaný spôsob kompenzovania výpadku zdrojov, keďže aktuálny považuje za neadekvátny a v rozpore s ústavnými princípmi.
 3. Žiada adekvátne upraviť nastavenie predčasného starobného dôchodku pre skupiny ľudí, ktorých dôchodkový vek nie je známy.
 4. Žiada do hranice 40 odpracovaných rokov pre predčasný starobný dôchodok započítavať len obdobia, kde sú podľa zákona povinne dôchodkovo poistené osoby.
 5. Žiada hranicu 40 odpracovaných rokov pre priznanie predčasného starobného dôchodku naviazať na rast strednej dĺžky života, aby sa minimálne 50 % jej rastu premietlo aj do zvýšenia minimálneho počtu odpracovaných ro­kov.
 6. Žiada ponechanie súčasného krátenia predčasného starobného dôchodku aj pri splnení podmienky odpracovania 40 rokov.
 7. Žiada zvýšiť podmienku minimálnej sumy predčasného starobného dôchodku zo súčasného 1,2 násobku sumy životného minima na 1,2 násobok sumy minimálneho dôchodku pri danom počte odpracovaných rokov, ktoré poistenec ku dňu odchodu do predčasného starobného dôchodku získal.
 8. Žiada prehodnocovať aktuárne neutrálne percento krátenia predčasného starobného dôchodku v čase vo vopred ustanovených intervaloch, napr. každých päť rokov.
 9. Žiada nezavádzať inštitút rodičovského dôchodku do právneho poriadku.
 10. Žiada odstrániť korekciu mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej ADH s vplyvom na zníženie miery náhrady príjmu dôchodkom.
 11. Žiada zahrnúť do kvantifikácie výpadku príjmov v prípade predčasného odchodu do dôchodku po odpracovaní 40 rokov aj poistné platené zamestnávateľom.
 12. Žiada zavedenie konvergencie dôchodkového veku mužov a žien k všeobecnému dôchodkovému veku.
Ján Šebo, dôchodky, plán obnovy, jan sebo Čítajte viac Expert na dôchodky Šebo: Reforma penzií je na stole, prichádzajú zásadné zmeny, aké sú to?

Ministerstvo hospodárstva

 1. Žiada nezavádzať rodičovský dôchodok.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

 1. Žiada prepracovať doložku vybraných vplyvov vzhľadom na zvýšenie výdavkov verejnej správy v dôsledku zavedenia rodičovského dôchodku.

Ministerstvo vnútra

 1. Žiada navýšiť rozpočet kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2021 o vyčíslenú sumu 500 000 eur vzhľadom na potrebu úpravy informačného systému súvisiaci so zavedením rodičovského dôchodku.

Úrad vlády Slovenskej republiky

 1. Žiada komplexne prehodnotiť predložený návrh zákona za účelom zabezpečenia jeho súladu s ústavnými princípmi ochrany dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a v súlade s cieľmi a navrhovanými opatreniami Komponentu 18 Plánu obnovy a odolnosti SR „Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie.“

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

 1. Navrhuje, aby boli v dôvodovej správe podrobne vysvetlené dôvody návrhu na trvalé znižovanie výšky novopriznaných dôchodkov (tzv. miery náhrady) bez akéhokoľvek spodného ohraničenia, alebo boli v zákone ustanovené spodné ohraničenie (cieľovanú úroveň).
 2. Odporúča upraviť jednotné krátenie sumy pre oba druhy predčasných dôchodkov na úrovni 0,5 %.
 3. Upozorňuje na fakt, že zachovanie diferencovaného dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí je v rozpore so zámerom novely Ústavy.
 4. Navrhuje, aby naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, znižovanie výšky novopriznaných dôchodkov, bolo prijaté s väčším politickým konsenzom vo forme ústavného zákona.
 5. Považuje automatický vznik nároku na rodičovský dôchodok bez aktívneho prejavu vôle oprávnenej osoby za ústavne problematický.
 6. Odporúča, aby podmienka dosiahnutia minimálneho počtu odpracovaných rokov (40 rokov) potrebná pre získanie nároku na predčasný starobný dôchodok bola automaticky každoročne upravovaná o rovnaký počet mesiacov ako dôchodkový vek.
 7. Navrhuje, aby sa prehodnotilo nastavenie veľkosti rodičovského dôchodku v kontexte výšky už dnes vyplácaného trinásteho dôchodku, prípadne sa zvážilo úplné zrušenie trinásteho dôchodku.

Národná banka Slovenska

 1. Navrhuje preparametrizovať výšku rodičovského dôchodku, tak aby sa minimalizovali negatívne fiškálne vplyvy a nepreskúmané vplyvy na rodinnú a sociálnu politiku.
 2. Žiada upraviť nárok na rodičovský dôchodok a nárok na výplatu rodičovského dôchodku tak, aby vznikol vždy len na základe (kladného) vyhlásenia dieťaťa.
 3. Navrhuje zaviesť zmenu hranice odpracovaných rokov, ako podmienky pre nárok na predčasný dôchodok, v priamej úmere so zmenou strednej dĺžky života.
 4. Navrhuje, aby sa minimálna výška novopriznaného predčasného dôchodku, ktorá je aktuálne nastavená plošne ako 1,2-násobok životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, odvíjala od počtu rokov, ktoré poistencovi zostávajú do dosiahnutia dôchodkového veku.
 5. Navrhuje, aby uplatňovanie vzorca na výpočet aktuálnej dôchodkovej hodnoty bolo dočasné a obsahovalo aj podmienku, za akej sa korekcia mechanizmu medziročnej úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty skončí.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

 1. Žiada z návrhu vypustiť inštitút rodičovského dôchodku a s ním súvisiace ustanovenia.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky

 1. Žiada zváženie zaťaženia finančného systému, ak sa zavedie rodičovský dôchodok v predloženom znení, ako aj jeho spravodlivosť a nediskrimináciu voči deťom, ktoré nemôžu prispievať svojim rodičom.

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky

 1. Žiada neredukovať predčasný starobný dôchodok priznaný po 40 dopracovaných rokoch a zníženie redukcie z 0,5 % na 0,3 % pre predčasný starobný dôchodok.
 2. Nesúhlasí s predlžovaním dôchodkového veku na základe zvyšovania stredného veku dožitia a žiada vrátenie ustanovenia hornej hranice zvyšovania dôchodkového veku do Ústavy alebo do zákona.
 3. Žiada zachovanie súčasného určenia aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
 4. Žiada vypustiť úpravu rodičovského dôchodku z návrhu zákona.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #reformy #dôchodky #Milan Krajniak #rodičovský bonus
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy