Budaj zverejnil novinky ohľadom masívnej obnovy domov. Dostať môžete až 19-tisíc eur

Veľká obnova 30-tisíc rodinných domov z peňazí Plánu obnovy sa už čoskoro rozbehne. Na rekonštrukciu svojho starého domu môže občan Slovenska dostať až 19-tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v utorok zverejnili dlho očakávané podmienky pre podanie a schválenie žiadostí.

05.04.2022 13:20
Budaj Foto: ,
Minister životného prostredia Ján Budaj.
debata (4)

So žiadosťou sa budú musieť záujemcovia zrejme veľmi poponáhľať, keďže mechanizmus udeľovania bude v zmysle „kto prv príde, ten prv berie“. „Ak príde viac ako 30-tisíc záujemcov, tak dúfam, že vláda bude reagovať,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Samotná výzva bude vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca roka potom uzatvorí gentúra a zmluvy na obnovu prvých 4-tisíc rodinných domov. Na realizáciu tohto projektu pôjde z Plánu obnovy 528,2 milióna eur a výška vyčlenených finančných prostriedkov na 1. výzvu je 65 miliónov eur.

+3

Rekonštrukcia iba starých domov

Hlavným nástrojom na zelenú obnovu a znižovanie energie prostredníctvom komplexnej obnovy rodinných domov, je zlepšenie energetickej hospodárnosti. Rodiny tak môžu ušetriť viac na energiách a vďaka tomu pomáhajú aj životnému prostrediu.

Výzva má viacero podmienok. Nehnuteľnosť musí byť rodinný dom, čiže obývaná budova určená pre rodiny, so samostatným vstupom z verejnej komunikácie. Maximálne môže mať tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie, uvádza MŽP. Na prerábku si môžu zvoliť hocijakého dodávateľa. „Otvárame schému pre všetkých dodávateľov, ak majú platnú legislatívu,“ tvrdí Budaj. Dôležitou podmienkou je dátum objednania prác, tovarov a služieb pri obnove rodinného domu, ktorý nemôže byť skorší ako 1. február 2020. Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov budú špecifikované a záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve, informuje MŽP. Dom sa musí nachádzať samozrejme na Slovensku. Nehnuteľnosť musí byť skolaudovaná ešte pred rokom 2013.

Dve kategórie žiadostí

Občanov, ktorí si budú chcieť požiadať o spolufinancovanie obnovy svojho domu, rozdelilo Budajovo ministerstvo do dvoch kategórií.

Jedna skupina prijímateľov budú tí, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení a môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent. Do sociálne alebo zdravotne znevýhodnenej skupiny bude patriť osoba s ťažkým postihnutím, osoba, ktorá s ňou žije v jednej domácnosti alebo sa stará o postihnuté dieťa. Nárok bude mať aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi. Tento žiadateľ môže dostať dotáciu až do výšky 19 tisíc, zvyšok musí dofinancovať sám aj keď pôjde iba o malú čiastku. Daň z pridanej hodnoty (DPH) z finančných prostriedkov na obnovu uhradí štát. „V extrémnom prípade stačí iba 980 eur na to, aby žiadateľ dostal 19 tisíc eur na obnovu svojho domu,“ povedal minister. Pre túto skupinu je vyčlenených 50 miliónov v prvej výzve.

Podľa ministra Budaja vojnový konflikt na Ukrajine a následný prudký rast cien energií a potravín sú dôvodom, prečo ministerstvo prijalo rozhodnutie upraviť nastavenie podmienok oprávnenosti vo výzve na obnovu rodinných domov. „Vytvorili sme mechanizmus, aby prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčasnosti nedokázala ani čiastočne financovať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil minister Budaj.

Druhou skupinou budú štandardní prijímatelia, a tí môžu dostať až 60 percent z celkovej sumy nákladov na obnovu. Pre túto skupinu je vyčlenených 15 miliónov v prvej výzve. Ak žiadateľ dosiahne úsporu 30 – 60 percent, môže žiadať až o 14 tisíc eur, kde DPH si platí žiadateľ sám. Ak žiadateľ dosiahne úsporu nad 60 percent, môže dostať 19 tisíc eur bez DPH.

Žiadateľ začne s obnovou rodinného domu po zverejnení prvej výzvy, ktorú vyhlási štát v druhej polovici roka 2022 a po podaní žiadosti o príspevok. Dokumenty, ktoré k tomu bude potrebovať, budú presne špecifikované v samotnej výzve. Oba scenáre rátajú s tým, že žiadateľ si obnoví svoj rodinný dom v súlade s podmienkami oprávnenosti a finančné prostriedky, ktoré na to použije mu budú preplatené až po spustení prvej výzvy v druhej polovici roka 2022 a po zdokladovaní zrealizovanej obnovy.

Všetky informácie sú zverejnené na stránke www.obnovdom.sk. Štát zriadil aj desať konzultačných stredísk a desať liniek na pomoc s informáciami. Na webe je pre ľudí kalkulačka, kde si ľahko vypočítajú koľko im štát prispeje na obnovu svojho obydlia.

Štát zverejnil podmienky poskytnutia prostriedkov. Rozdelil ich do deviatich bodov.

  1. Oprávnený rodinný dom
  2. Predmet obnovy, prehľad opatrení financovateľných pri obnove rodinného domu.
  3. Legislatívny rámec, zákony, vyhlášky, technické normy a smernice.
  4. Oprávnený žiadateľ, podmienky, ktoré musia spĺňať všetci vlastníci/ spoluvlastníci rodinného domu.
  5. Oprávnenosť výdavkov, prehľad aktivít, na ktoré sa poskytnutie nevzťahuje.
  6. Ukončenie realizácie, termíny, do kedy musí byť obnova ukončená.
  7. Predkladanie žiadostí, prostredníctvom informačného systému.
  8. Duplicita financovanie, na predmet projektu nemohol byť v minulosti vyplatený príspevok z iných fondov.
  9. Limitovaný počet žiadostí, na jeden rodinný dom len jedna žiadosť

Všetky informácie sú zverejnené na stránke www.obnovdom.sk. Štát zriadil aj desať konzultačných stredísk a desať liniek na pomoc s informáciami. Na webe bude pre ľudí kalkulačka, kde si ľahko vypočítajú koľko im štát prispeje na obnovu svojho obydlia.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Ján Budaj #Plán obnovy a odolnosti #obnova rodinných domov