Mosty sú kritickým miestom pre bezpečnú a dostupnú dopravnú infraštruktúru

Od rozdelenia správy mostov na slovenských cestách medzi štát a samosprávy prešlo už 16 rokov. Počas nich došlo k dlhodobému zhoršovaniu ich stavebno-technického stavu, informuje Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ).

21.01.2022 09:46
Jarovce / Lužný most / Cyklotrasa / Foto:
Ilustračná fotka
debata (2)

Najzraniteľnejšia časť dopravnej infraštruktúry podľa NKÚ sú mosty. Reálne ohrozujú základné potreby obyvateľov. Úrad po vyhodnotení svojich kontrolných akcií konštatuje, že počet mostov v najlepšej kondícii na cestách I., II. a III. triedy klesol o polovicu, naopak dva a pol násobne stúpol počet mostov v najhoršom stave, a to až na 1 717 v roku 2020.

Slovensko dlhodobo neinvestovalo do modernizácie mostov a systém údržby a opráv je neúčinný, tvrdí NKÚ. Zanedbávaná bola poľa úradu aj diagnostika a prehliadky mostov. Zdroje na hospodárenie s mostami sú dlhodobo nepostačujúce. Zásadným krokom k riešeniu situácie je prijatie udržateľného systému financovania obnovy a modernizácie mostov s využitím všetkých zdrojov financovania. NKÚ odporučil parlamentu zaviazať rezort dopravy, aby predložil návrh komplexnej stratégie v tejto oblasti.

Auto / Autá / Parkovacia politika / Čítajte viac Bratislava žiada odklad zákazu parkovania na chodníkoch mimo vyznačených parkovacích miest

Po decentralizácii verejnej správy v roku 2004 zostala štátu v cestnej infraštruktúre len časť kompetencií. Diaľnice a rýchlostné cesty, vrátane mostov na nich, spravuje Národná diaľničná spoločnosť, cesty I. triedy a ich mosty má v správe Slovenská správa ciest, rozpočtová organizácia ministerstva. Národní kontrolóri preverovali Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Slovenskú správu ciest, ako aj všetkých osem samosprávnych krajov vrátane nimi zriadených správcov regionálnych ciest za obdobie rokov 2017–2020. Stav mostov je označený jedným zo siedmich stupňov, pričom od piateho stupňa ovplyvňujú zistené poruchy zaťažiteľnosť mosta a kategorizácia závisí od rozsahu potrebnej opravy, či výmeny poruchových častí, informuje úrad.

Kým podľa informácií NKÚ v roku 2004 bolo na cestách I., II. a III. triedy evidovaných vyše 63 percent mostov (4 500) v troch najlepších stupňoch stavebno-technického stavu, v roku 2020 ich bolo cca 33 percent (2 417 mostov). A naopak v troch najhorších kategóriách bolo v roku 2020 takmer 24 % z celkového počtu mostov a do kategórie „uspokojivý stav“ sa prepadlo 3 025 mostov (viac ako 50 % v porovnaní s rokom 2014). Dochádza tak k výraznému znehodnocovaniu majetku štátu i samospráv, ktorí z tohto pohľadu nie sú „dobrými hospodármi“.

Národní kontrolóri konštatujú, že príčinou je neúčinný systém ich rekonštrukcií, opráv a údržby. Pozitívnou výnimkou spomedzi kontrolovaných subjektov je Žilinský samosprávny kraj. Ako jediný z krajov má podľa NKÚ primerane riešenú problematiku mostov, keď v rámci programového rozpočtu zabezpečil financovanie vypracovania projektov na rekonštrukcie mostov v najhorších stupňoch stavebno-technického stavu a ich následnú realizáciu. Hlavným dôvodom pre zhoršujúci sa stav na Slovensku je podľa NKÚ, ktorý má podporu aj v akademickej obci, najmä dlhodobé nedostatočné zabezpečenie zdrojov na hospodárenie s mostami.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava #mosty #Slovensko #NKÚ #infraštruktúra