Pokračovanie článku: Sulík: Povinné očkovanie odmietame. Ľudia pre nás nie sú dezoláti a opice

Povedzte aj niečo, čo sa vám nepodarilo.

To nech hodnotia druhí.

Tak napríklad niekedy prchká komunikácia. Vo videu o varení nazvete konzílium odborníkov, že sú jednostranne názorovo zameraní, inokedy si nedáte pozor na jazyk v statusoch na Facebooku. Potom sa toho chytajú aj médiá či Igor Matovič. Pritom v politike ste už dosť dlho, aby ste si na to dali pozor. Prečo to stále robíte?

Keď mám názor, tak ho aj poviem. Napríklad pri voľbe policajného prezidenta som povedal, že to musí byť politická voľba a musí si ho vyberať minister. Najprv bol okolo toho rozruch, ale čo sa stalo potom? Policajného prezidenta si bude vyberať minister vnútra. Pripisujem si na tom veľké zásluhy práve preto, že som to otvorene pomenoval.

Chystáte aj kilečko 3?

Jasné, už zbierame body.

Čo bude v treťom kilečku?

Jedno opatrenie bude doslova bomba. Chceme zmeniť pravidlá pri plynových bombách, resp. fľašiach. Keď si ich necháte naplniť od iného výrobcu, zavádzame pravidlo, že každá fľaša bude musieť mať vyrazené na krku zhora výrobné číslo. Je to kvôli zodpovednosti – ak vybuchne, vieme určiť, koho to bola zodpovednosť.

Kto pripravuje opatrenia do kilečiek, koľko ich je v treťom?

V prvom kilečku sme ich mali 114, v druhom je ich 198. Máme zásobník nápadov na ministerstve, ľudia nám píšu, pridávame poznatky z praxe. Tie rozdelíme podľa ministerstiev a potom chodíme a riešime, čo by sa kde dalo upraviť. Medzitým niečo vypadne. V dvojke sme začínali so 469 opatreniami a napokon ich bude 200. V trojke tiež chceme začať so zásobníkom niekoľko sto opatrení, uvidíme, k čomu sa dostaneme.

Môžete uviesť príklady?

Prezradím vám tri. Napríklad zvýšime frekvenciu vykonávania kontrol a revízií určitých skupín elektrických spotrebičov. Navrhujeme skrátenie lehoty vykonania kontrol a revízií pre skupiny elektrických spotrebičov C a D na jedenkrát za 36 mesiacov a zrušiť takúto povinnosť pre skupinu E. Gestorom legislatívnej úpravy je Úrad pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a MPSVaR SR. Ako ďalšie zavedieme inštitút všeobecnej voľnej živnosti. Zavedenie takéhoto inštitútu by umožnilo živnostníkom vykonávať všetky živnosti, pre ktoré sa nevyžaduje splnenie osobných podmienok a odbremenilo ich od nahlasovania Živnostenskému úradu nový predmet podnikania pri rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti. Gestorom je MV SR. Ako tretie zaradíme osvedčovanie listov a podpisov na listinách medzi služby IOM sídliacich na poštách – Opatrenie by umožnilo overiť podpis pri osvedčovaní listov a podpisov priamo na pošte, čo by znamenalo úsporu času pre všetkých občanov. Zodpovedným gestorom je MV SR.

© Autorské práva vyhradené

322 debata chyba
Viac na túto tému: #investície #Richard Sulík #plynová kríza #minister hospodárstva #ceny energií