Hlavným cieľom bytovej politiky je zvýšenie úrovne bývania. Malo by byť dostupné a primerané

Hlavným cieľom bytovej politiky štátu je zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. Vyplýva to z Bytovej politiky SR do roku 2030, ktorú v stredu s pripomienkami schválila vláda.

08.12.2021 14:12
Bytový dom na Mäsiarskej 9, Košice Foto: ,
Ilustračná fotka
debata (2)

Realizáciou navrhnutých opatrení majú byť dosiahnuté čiastkové ciele – zvýšenie ponuky bývania vytvorením stabilného prostredia a tiež zvýšenie cenovej a fyzickej dostupnosti všetkých foriem nájomného bývania a kvality bývania. Vláda uložila viacerým svojim členom dvanásť konkrétnych úloh na prípravu legislatívnych predpisov a formovanie ekonomického prostredia zahrnutých v Akčnom pláne do roku 2025.

Počet disponibilných bytov na tisíc obyvateľov by sa mal do roku 2030 zvýšiť aspoň na úroveň priemeru Európskej únie (395), podiel nájomného bývania, vrátane bezbariérového, na celkovom počte bytov by mal vzrásť na 10 %. Sociálnu dostupnosť bývania by malo do deviatich rokov zlepšiť zdvojnásobenie podielu bytov s regulovaným nájmom na celkovom objeme bytov z 1,6 % na 3 %.

dom, byt, byvanie, reality, nehnutelnost, panelak, Čítajte viac Bratislava vlani dokončila 2 800 bytov. Každý ôsmy byt či dom bol postavený v hlavnom meste

Podľa dokumentu, ktorý na vládu predložil minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina), potrebné je napríklad prijať nové zákony o výstavbe a územnom plánovaní s cieľom zefektívniť stavebný proces. Vláda o nich ešte nerokovala, no podľa jej rozhodnutia do parlamentu by mali ísť do konca júna 2022. Nevyhnutné je zmeniť súčasný právny rámec nájomných vzťahov pri prenájme bytu tak, aby časti zákona o krátkodobom nájme prešli do Občianskeho zákonníka pri jeho rekodifikácii, čím sa má vyrovnať postavenie prenajímateľa a nájomcu. Uvažuje sa o postupnom zvýšení výdavkov štátu na bývanie na úroveň 0,5 % HDP.

Vytvorený by mal byť systém pre objektívne určenie ceny nájmu v bytoch obstarávaných z verejných zdrojov, potrebné je zefektívniť prístup samospráv najmä k štátnym pozemkom a nevyužívaným nehnuteľnostiam na sociálne nájomné bývanie. Motivovať súkromný sektor k výstavbe a ponuke nájomného bývania by mali ekonomické nástroje, pri riešení problémov pri zvyšovaní počtu dostupných nájomných bytov by mohli pomôcť projekty verejno-súkromného partnerstva. Materiál počíta aj s prípravou modelu štátom podporovaného nájomného bývania, s posilnením podpory finančnej udržateľnosti primeraného bývania a s vyčlenením zodpovedajúcich finančných zdrojov v štátnom rozpočte.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #sŕ #bytová politika #ponuka bývania