Baníctvo bolo tradíciou. Dnes im hrozí nezamestnanosť

Veľkým sklamaním pre región je, že nám transformácia nepomôže doriešiť problémy dopravnej infraštruktúry, hovorí Katarína Macháčková, primátorka Prievidze

26.11.2021 12:05
001 vyfarajme-z-neistoty horna nitra machackova Foto:
Vyfárajme z neistoty! S touto výzvou vystúpila 23. mája 2017 na námestí v Prievidzi spolu so zástupcami celého regiónu Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.
debata (1)
Ako sa z hornej Nitry, kde bolo baníctvo dlhoročnou tradíciou, stal pilotný bezuhoľný región?

Od roku 2005 sa v Slovenskej republike uplatňuje všeobecný hospodársky záujem pri výrobe elektriny z domáceho uhlia. Ako hlavný dôvod podpory uhlia Ministerstvo hospodárstva uvádza bezpečnosť a spoľahlivosť elektrizačnej sústavy pri výrobe elektriny. V roku 2015 ministerstvo hospodárstva uložilo takúto povinnosť na neobvykle dlhé obdobie až 14 rokov. Uhlie sa malo používať na výrobu elektriny do roku 2030. V roku 2017 sa však táto téma dostala do pozornosti štátnej správy, pretože sa Európska komisia zaoberala podnetom na potenciálnu nepovolenú štátnu pomoc cez tento mechanizmus. Výsledkom bolo, že v decembri 2018 Vláda rozhodla o skrátení všeobecného hospodárskeho záujmu najneskôr do konca roka 2023. Následne v júli 2019 schválila vláda Akčný plán transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra.

Ako ste na tento vývoj reagovali v regióne?

My sme ako samospráva aktívne vstúpili do procesu v roku 2017, kedy som ako primátorka zorganizovala akciu s názvom “vyfárajme z neistoty”. Aby dôležité diskusie neprebiehali za zatvorenými dverami, prizvala som lokálnych partnerov z mesta, občianskej spoločnosti, politikov. Predstaviteľov vlády som pozvala na Okrúhly stôl o budúcnosti Hornej Nitry, ktorý bol zo strany vlády aj banskej spoločnosti ignorovaný, zúčastnilo sa ho však približne 50 zainteresovaných z regiónu. Závery boli doručené premiérovi Robertovi Ficovi. Následne samospráva pokračovala v tlaku na prípravu regiónu na budúcnosť, čo vyústilo do spoločnej prípravy Akčného plánu, ktorý bol pre svoju otvorenosť ocenený aj na európskej úrovni.

euractiv, Európska komisia, Mladí na pôde Dávame do pozornosti Všetky články z prílohy Zelená Európa
Stali ste sa aj pilotným regiónom v rámci EÚ. Čo to obnášalo?

V závere roka 2017 vytvorila Európska komisia Platformu pre uhoľné regióny v procese premeny v súvislosti s iniciatívou „Čistá energia pre všetkých Európanov“. Horná Nitra bola vybraná za jeden z pilotných regiónov, ktoré boli pôvodne štyri. S odstupom času možno hodnotiť pozitívne, že bola Slovenskej republike medzi prvými poskytnutá takzvaná technická asistencia, v rámci ktorej bol vytvorený akčný plán ako transformačná stratégia. Negatívom je, že akčný plán síce pomerne podrobne analyzoval situáciu, pomenoval slabé stránky regiónu, aj potenciál ktorý má – no nebol krytý finančnými zdrojmi. Konkrétne navrhoval len niekoľko projektov na dočerpanie končiaceho sa programového obdobia, a len neurčito rámcoval možnosti nového programového obdobia, o ktorého čerpaní v tej dobe neboli vyrokované žiadne podrobnosti.

Vyfárajme z neistoty! S touto výzvou vystúpila...
Úvodné stretnutie k tvorbe akčného plánu pre...
+4Verejné prerokovanie Akčného plánu...
Akú úlohu zohral pre transformáciu veľký plán Komisie, European Green Deal?

Jedným z troch hlavných pilierov Európskej zelenej dohody je The Just Transition Fund – Fond spravodlivej transformácie. Ten má pomôcť regiónom s uhlíkovo náročným hospodárstvom pri prechode k zelenšej budúcnosti. Zameriava sa na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív. Očakávame, že veľká časť zdrojov tohto fondu alokovaných pre Slovensko, približne 459 miliónov eur, bude použitá práve v našom regióne Hornej Nitry. Podpora z Fondu na spravodlivú transformáciu bude však podmienená schválením plánov spravodlivej transformácie územia, ktoré musia obsahovať najmä opis záväzkov, pokiaľ ide o proces transformáciu v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom a cieľom klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovensko #bane #Horná Nitra