Slovenské potraviny patria podľa údajov o pesticídoch medzi najkvalitnejšie na svete

V potravinách slovenského pôvodu neboli pri testovaní zistené žiadne rezíduá pesticídov takmer v 60 percent prípadov. Priemer EÚ bol pritom pri testovaní iba 47,3 percenta.

12.11.2021 13:27
žena, obchod, potraviny, nákup, vozík, ovocie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie a najzdravšie na svete. Vyplýva to zo správy o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi, ktorú za rok 2020 spracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spolu s Výskumným ústavom potravinárskym. V potravinách slovenského pôvodu neboli pri testovaní zistené žiadne rezíduá pesticídov v 59,6 percenta vzorkách a v 39,3 percenta vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov. V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sliviek a papriky. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená jedna vzorka raže.

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín (52,7 percenta) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad limit použitej analytickej metódy a 5 vzoriek (2,1 percenta) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich. Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzalo z Poľska (55), Španielska (45), Talianska (28), Českej republiky (20), Grécka (19) a Holandska (17). Prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke v roku 2020 boli zaznamenané u 197 vzoriek testovaných potravín z tretích krajín. Multireziduálne nálezy s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 15 rôznych druhov, boli zistené u dvoch vzoriek Goji (kustovnica čínska) pôvodom z Číny.

Bez nazvu Čítajte viac Potraviny, tankovanie a bývanie. Ceny rastú najviac za posledných 13 rokov

Vlani bolo analyzovaných celkovo 468 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 264 vzorkách potravín (56,4 percenta) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 16 vzoriek (3,4 percenta) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov neboli zistené v 204 vzorkách, čo predstavuje 43,6 percenta. Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov bolo na tom horšie ovocie ako zelenina. Až v 158 vzorkách ovocia (83,2 percenta zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov, zatiaľ čo v zelenine boli zistené v 63 vzorkách (48,1 percenta z počtu všetkých vzoriek zeleniny).

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, aby sa minimalizovali riziká pre spotrebiteľov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Potraviny #Slovensko