Pandémia pripravila obce o vyše 120 miliónov eur na daniach (+ mapa a tabuľky)

V roku 2020 obce získali o 121,527 mil. eur menej podielových daní, než bola ich pôvodne predpokladaná ročná suma. Daň za rozvoj vybralo v roku 2020 iba 183 samospráv v objeme 18,967 miliónov eur.

04.11.2021 11:05
Cífer, obecný úrad Foto:
Obecný úrad v Cíferi.
debata (1)

Pandémia koronavírusu bola dôvodom na prijatie reštriktívnych ale aj podporných vládnych opatrení na zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

Analýza spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) ukázala, že rozpočtové hospodárenie analyzovaných samospráv skončilo v roku 2020 aj napriek sťaženým podmienkam celkovo s prebytkom 171,620 miliónov eur, čo v porovnaní so 76,604 miliónov v roku 2019 predstavuje zlepšenie plusového výsledku hospodárenia až o 124,04 %. Jedným z faktorov pozitívneho vývoja bola zvýšená opatrnosť obcí vo výdavkoch z obavy pred neistým vývojom v budúcnosti. Ako ďalej vyplýva z analýzy CRIF SK, po započítaní príjmových a výdavkových finančných operácií sa účtovný prebytok samospráv medziročne zvýšil o 43,75 % zo 404,868 milióna eur v roku 2019 na 582,004 milióna eur v roku 2020.

Osvetlenie, lampa, sídlisko, bývanie, panelák, svetlo Čítajte viac Polovica samospráv rieši, za čo bude kúriť a svietiť. Pomôcť im môžu 3 zmeny

Z analýzy spoločnosti CRIF SK tiež vyplýva, že prebytok vo výške 487,977 milióna eur bol dosiahnutý v bežnom rozpočte a vo výške 410,383 milióna eur vo finančných operáciách analyzovaných samospráv. „Kapitálový rozpočet bol aj v roku 2020 schodkový, ale z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov sa medziročne jeho záporný výsledok znížil zo 400,425 milióna eur v roku 2019 na 316,357 milióna eur v roku 2020, t. j. o 20,99 %,“ zhodnotila Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK, a doplnila: „Samosprávy investovali výrazne menej ako v roku 2018, keď vysoké kapitálové výdavky boli vyvolané aj novembrovými komunálnymi voľbami.“

Celkový objem príjmov analyzovaných samospráv vo výške 5 988,771 milióna eur oproti 5 645,905 milióna eur v roku 2019 vzrástol z dôvodu výrazného poklesu nedaňových príjmov iba o 6,07 %. Na ich výške sa 81,45 % podieľali bežné príjmy v čiastke 4 877,819 milióna eur, 7,72 % kapitálové príjmy v čiastke 462,435 milióna eur a 10,83 % príjmové finančné operácie v čiastke 648,516 milió­na eur.

Hospodárenie obcí v roku 2020

Ako pandemická situácia výrazne ovplyvnila hospodárenie obcí v roku 2020

Fotogaléria
Podielové dane v krajoch.
Daň z nehnuteľností a podiel jednotlivých...
+1Saldo rozpočtov za municipality na Slovensku

„Najväčší podiel na daňových príjmoch má dlhodobo výnos dane z príjmov fyzických osôb (DzPFO), tzv. podielové dane. Ich objem 2 186,121 milióna eur oproti 2 200,441 milióna eur v roku 2019 prvýkrát, odkedy CRIF SK analyzuje hospodárenie municipalít, medziročne poklesol, a to o 0,65 % z dôvodu pandemickej situácie, spojenej s nižším výberom DzPFO, hoci podiel samospráv z výnosov DzPFO sa oproti roku 2019 nezmenil a zostal vo výške 70,00 % (podiel vyšších územných celkov je 30 %),“ zdôvodnila Jana Marková a dodala: „Všetky samosprávy získali o 121,527 milióna eur menej podielových daní, než bola ich pôvodná predpokladaná ročná suma (2 255,100 milióna eur).“ Zároveň sa ich podiel na príjmoch spolu znížil o 2,47 percen­tuálnych bodov. Na jedného obyvateľa pripadalo v priemere 401,11 eur podielových daní, čo je o oproti 404,28 eur v roku 2019 menej o 3,17 eur, resp. o 0,71 %.

V rámci daňových príjmov má významný podiel na financiách plynúcich do samospráv daň z nehnuteľností, z ktorej v roku 2020 analyzované samosprávy získali 427,774 milióna eur, čo predstavuje 15,06 percentný podiel na daňových príjmoch, väčší ako v predchádzajúcich rokoch. Niektoré z obcí kompenzovali výpadok podielových daní zvýšením sadzieb dane z nehnuteľností. Na objeme dane z nehnuteľností sa 23,29 % podieľala daň z pozemkov (99,622 milióna eur), 68,67 % daň zo stavieb (293,739 milióna eur) a 8,04 % daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (34,413 milióna eur). „Stále pretrvávajú rezervy pri výbere dane z nehnuteľností, najmä pokiaľ ide o prehľad o vlastníkoch nehnuteľností, dôsledný výber dane od všetkých daňovníkov, dohliadanie na ich včasnú úhradu, prípadne aj vykonanie daňovej exekúcie,“ doplnila Jana Marková.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #hospodárenie #samosprávy #pandémia